Aktuality

Úvod

Začala pracovať odborná pracovná skupina

Odborná pracovná skupina na reformu verejnoprávnych médií pracuje v tomto zložení:

Ing. Miroslav Galamboš  Dozorná komisia STV, predseda

PhDr. Miloslava Zemková 
Slovenský rozhlas, generálna riaditeľka

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc  Rada pre vysielanie a retransmisiu, predseda

doc. PhDr. Samuel Brečka, PhD.   Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií, dekan

Pavol Múdry,  Medzinárodný tlačový inštitút (IPI Slovensko)
predseda Správnej rady IPI Slovensko

Andrej Miklánek  člen Rady STV

Miroslav Kollár   Inštitút pre verejné otázky, analytik

Vladimír Klimeš 

Peter Abrahám  člen Rady pre vysielanie a retransmisiu

Pracovná skupina sa zišla po prvý raz 15. októbra 2010.

20.10.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MKCR SR a vedúca referátu
MKCR SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Komisia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011