Aktuality

Úvod

Workshop so študentmi

Mediálna reforma, nový zákon o rozhlase a televízii Slovenska, či zrušenie koncesionárskych poplatkov dominovali na workshope so študentmi, na ktorom sa zúčastnil minister kultúry Daniel Krajcer tento týždeň (6.12.2010). Podujatie zorganizoval Klub mladých novinárov Slovenského syndikátu novinárov vo priestoroch Domu novinárov.

 Daniel Krajcer zoznámil študentov žurnalistiky a fakúlt, na ktorých sa študuje problematika médií, so zámerom reformovať verejnoprávne médiá, zrušiť koncesionárske poplatky, ako aj so zmenou tlačového zákona, ktorého návrh je v pripomienkovom konaní. Cieľom postupných krokov reformy verejnoprávnych médií je zabezpečiť predovšetkým efektívne narábanie s verejnými zdrojmi a zlepšiť podmienky ich fungovania. Zdôraznil, že práve mladí novinári chápu význam nových technológií a ich používania v praxi, čo je dnes už neodmysliteľnou podmienkou dobrého fungovania elektronických, ale aj iných médií.

 Študentov zaujímalo, či nie je lepšie sprivatizovať verejnoprávne médiá alebo aspoň ich časť, prípadne aspoň niektoré relácie, ktoré sú už prekonané, napr. Kaviareň Slávia. Minister konštatoval, že práve také relácie pre menšinového diváka by mala ponúkať verejnoprávna televízia, ktorá by sa nemala riadiť píplmetrami, ale ponukou takých programov, ktoré neponúkajú komerčné médiá. Čo sa týka privatizácie, minister D. Krajcer povedal, že je za zachovanie verejnoprávnych médií a všetky kroky v reforme smerujú práve k zachovaniu médií verejnej služby.

 Podobný workshop minister kultúry Daniel Krajcer absolvoval aj so študentmi Paneurópskej univerzity, Fakulty masmédií ešte v novembri.

 

 

10.12.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011