Aktuality

Úvod

Webová stránka Slovenskej národnej galérie bola výrazne predražená

Ministerstvo kultúry SR dnes (8. 3. 2012) dostalo odborné stanovisko na posúdenie ceny za vytvorenie webovej stránky Slovenskej národnej galérie, ktoré oficiálne potvrdilo, že  stránka bola výrazne predražená. SNG za tvorbu stránky zaplatila 25 tisíc eur, pričom tieto finančné prostriedky SNG dostala na základe rozpočtového opatrenia z 20. mája 2010.

Podľa odborného stanoviska, ktorá vypracoval Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, je možné konštatovať, že cena za webovú stránku SNG bola výrazne predražená, pretože cena za obdobné stránky je, podľa odborného stanoviska, maximálne 8 tisíc eur.

Budem dôrazne trvať na tom, aby Slovenská národná galéria vrátila najmenej 17 tisíc eur do rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Je neprípustné, aby inštitúcia v rezorte kultúry takto nehospodárne a neefektívne nakladala s pridelenými finančnými prostriedkami", konštatuje minister kultúry Daniel Krajcer.

Vrátenie financií je ďalším krokom,  ktorý musí urobiť SNG. Prvým krokom bolo vyvodenia personálnej zodpovednosti voči 4 zamestnancom SNG, s ktorými bol skončený pracovný pomer a boli prijaté aj ďalšie opatrenia.

Všetky kroky SNG vykonáva na základe výsledkov kontroly MK SR, ktorá preverovala celý postup verejného obstarávania novej web stránky SNG, ako aj zmlúv, ktoré boli podpísané. Kontrola konštatovala vážne pochybenia v procese verejného obstarávania, ktorý nebol v súlade s internou smernicou SNG, v nesprávne uzatvorených zmluvách, v ktorých nebol jasne definovaný predmet zákazky až po nesprávnu fakturáciu dodaných prác.  Kontrola konštatovala nehospodárne a neefektívne nakladanie s finančnými prostriedkami štátu.

8. 3. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011