Aktuality

Úvod

Vznikla pracovná skupina na transformáciu TASR

V piatok (30. septembra 2011)  bola na Ministerstve kultúry SR ustanovená pracovná skupina na transformáciu TASR. Má 16 členov, pričom zastúpenie v nej majú okrem pracovníkov MK SR aj predstavitelia spravodajských agentúr (TASR, SITA), akademickej obce a ďalších oblastí. Pracovná skupina sa bude zaoberať variantnými riešeniami transformácie TASR.

Minister Daniel Krajcer plní programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa hovorí, že „vláda transformuje Tlačovú agentúru SR“.  Zámerom je efektívnejšie nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami. Z plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 vyplýva pre MK SR úloha predložiť v decembri na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.

Do 31.12.2008 pôsobila TASR ako štátna príspevková organizácia. Od 1.1.2009 je zriadená podľa zákona 385/2008 Z.Z o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, ktorý presne vymedzuje služby, ktoré  TASR vykonáva vo verejnom záujme v rámci svojej hlavnej činnosti.

3.10.2011

 

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011