Aktuality

Úvod

Výzva na prihlasovanie kandidátov – Rozhlas a televízia Slovenska

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média včera (10.1.2011) zverejnil výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a výzvu na podávanie návrhov kandidátov na členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.

Znenie oboch výziev je publikované na stránke Národnej rady Slovenskej republiky.

http://www.nrsr.sk/

 

11. január 2011

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011