Aktuality

Úvod

Výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SND nemá víťaza

Na pôde Ministerstva kultúry SR sa 8. 3. 2012 uskutočnilo vypočutie 7 kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla.
Členovia výberovej komisie (jeden člen výberovej komisie – p. Nekvasil z Česka sa nedostavil pre problémy s dopravou) si na začiatku dnešného rokovania odsúhlasili rokovací poriadok a odhlasovali si tajné hlasovanie.
V ďalšej časti rokovania si členovia komisie vypočuli prezentácie jednotlivých kandidátov v abecednom poradí a aj odpovede na otázky jednotlivých členov výberovej komisie. Poradie kandidátov, ktorí predstúpili pred výberovú komisiu:

1.    Mgr. art. Peter Feranec
2.    Mgr. Eva Gomolčáková
3.    Marián Chudovský
4.    PhDr. Peter Kováč
5.    Mgr. art. Miloslav Oswald
6.    Mgr. art. Miloš Pietor
7.    Ing. Ján Pochyba

Dvanásť členov komisie pod vedením predsedníčky Dariny Károvej v neskorých večerných hodinách hlasovalo o jednotlivých kandidátoch.

Rozhodnutie komisie je nasledovné:

Ani jeden z kandidátov nepresvedčil členov výberovej komisie natoľko, aby dostal dôveru členov komisie najbližších 5 rokov viesť Slovenské národné divadlo.  Ani jeden z kandidátov nezískal potrebných 9 hlasov, aby sa stal jednoznačným víťazom výberové konania a nikto z kandidátov nezískal ani potrebný počet 5 hlasov na postup do druhého kola.
Ministerstvo kultúry SR vypíše v krátkom čase nové výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa SND.

8. 3. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011