Aktuality

Úvod

Verejný výber na subjekt spolupráce

Národné osvetové centrum  vyhlasuje verejný výber za účelom získania spolupracovníka pri zabezpečovaní svojej činnosti, a to konkrétne pri zabezpečovaní a sprístupňovaní kultúrnych a umeleckých podujatí v Slovenskej republike v priestoroch bývalého V–klubu v NOC.

Viac na http://www.nocka.sk/noc/verejne-obstaravanie/aktuality/subjekt-spoluprace

 

Mgr. Andrej Piško
Referát pre styk s médiami
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava
tel. : 02/20482 115
email: andrej.pisko@culture.gov.sk

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011