Aktuality

Úvod

Verejná výzva pre manažment Slovenskej televízie

V posledných vydaniach denníka PRAVDA sa objavili celostranové inzeráty o tom, ako chce STV riešiť katastrofálnu situáciu v jej zadĺženosti. Minister kultúry Daniel Krajcer vyjadruje rozhorčenie nad takýmto postupom verejnoprávnej inštitúcie.

„Je nehoráznosťou, ak Slovenská televízia v stave obrovskej zadĺženosti a hroziace kolapsu si dáva drahé celostranové inzeráty do celoslovenského denníka namiesto toho, aby financie použila na krytie dlhov alebo na posilnenie programu. Považujem za absolútnu drzosť aj to, že STV teraz ponúka akési riešenie neudržateľného stavu napríklad aj zvýšením koncesionárskych poplatkov. Pýtam sa, čo robil manažment STV doteraz? Písal listy na ministerstvo a natŕčal dlaň. Zrazu, keď sme začali konať tak, aby sme zachránili verejnoprávne médiá, STV má pripravené riešenia. Som presvedčený, že STV nemôže byť v rukách ľudí, ktorí chcú prinútiť platiť občanov vyššie koncesionárske poplatky a zároveň ohrozovať existenciu Slovenskej televízie. Nie je možné nechať majetok všetkých občanov v rukách hazardérov, ktorí ešte aj v tomto stave míňajú koncesionárske poplatky na celostránkové inzeráty v novinách. Verejne vyzývam manažment Slovenskej televízie, aby okamžite skončil s míňaním peňazí občanov, ktorí platia úhrady za služby teda koncesionárske poplatky a investoval ich radšej do skvalitňovania programu alebo na zníženie straty STV. Ubezpečujem verejnosť, že STV takýmto konaním nezastaví proces reformy verejnoprávnych médií, ktorý je nevyhnutný“, konštatuje minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer.

8.11.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011