Aktuality

Úvod

Verejná konzultácia základných priorít pre rozvoj kultúry

Ministerstvo kultúry vyzýva verejnosť na spoluprácu pri kreovaní strategických priorít

Ministerstvo kultúry SR začalo pripravovať dokument, ktorý  by zadefinoval základné východiská a priority pre rozvoj kultúry na roky 2012 -2016. Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vypracovať dlhodobé strategické priority kultúrnej politiky SR, ktoré budú rámcom rozvoja kultúry na Slovensku v najbližšom období.

Dnes stojíme pred mnohými výzvami súčasnej doby  a novou pozíciou „kreatívneho a kultúrneho priemyslu“. V kontexte celej spoločnosti, vidíme ako nevyhnutnosť zapojiť do procesu prípravy dokumentu aj kultúrnu obec, odbornú verejnosť, profesijné organizácie, samosprávy, neziskový sektor, občiansku spoločnosť, iné rezorty štátnej správy a vytvoriť tak  priestor na ich relevantné vyjadrenia a návrhy“ konštatuje štátna tajomníčka ministerstva kultúry SR Natália Cehláriková.

Kultúrne odvetvia dosiahli v posledných rokoch v rámci Európskej únie väčší obrat ako výroba automobilov a prispeli k HDP EÚ viac ako potravinárský, odevný či chemický priemysel. A práve kultúra môže v najbližších rokoch zohrať významnú úlohu pri ekonomickom, sociálnom, environmentálnom rozvoji našej krajiny a posilniť jej konkurencieschopnosť.

Vo februári ministerstvo prizvalo na spoluprácu VÚC, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR, profesijné združenia, niektoré neziskové organizácie, ktoré by mali prísť s iniciatívnymi návrhmi za svoje oblasti/úrovne.

Zároveň 1.marca ministerstvo spúšťa verejnú konzultáciu na webovej stránke MK SR, ktorá  je otvorená súkromným osobám, verejným a súkromným organizáciám, profesijným združeniam, neziskovým organizáciám, miestnym a regionálnym autoritám, ministerstvám, relevantným orgánom v oblasti kultúry. Verejná konzultácia potrvá až do 31.3.2011.

Záujemcovia o účasť vo verejnej konzultácie môžu vkladať svoje príspevky v 2 okruhoch:
1. najdôležitejšie ciele, ktoré by sa mali v príslušnej oblasti/ na príslušnej  úrovni do roku 2016 dosiahnuť
2. návrh opatrení a úloh na ich dosiahnutie

V priebehu mesiacov apríl – máj MK SR plánuje zorganizovať niekoľko okrúhlych stolov a diskusií k príprave dokumentu a aktuálnym témam, ktoré by mali byť v rámci neho zaradené.

Pre zadanie príspevkov použite nasledovný link.

 

1.3.2011
Mgr. Andrej Piško, Referát styku s médiami
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421-2-204 82 115, mobil: 421-905 510 143

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011