Aktuality

Úvod

Verejná diskusia k obsahu vysielania Slovenskej televízie - organizačnej zložky Rozhlasu a televízie Slovenska

Verejná diskusia bola ukončená

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska v termíne od 16. mája 2011 do 31. mája 2011 vyhlasuje verejnú diskusiu k obsahu vysielania Slovenskej televízie - organizačnej zložky Rozhlasu a televízie Slovenska.

V roku 2010 bol takmer po dvadsiatich rokoch od vzniku verejnoprávneho vysielania v podmienkach Slovenskej republiky zahájený proces najzásadnejších zmien jeho existencie. Zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola dňom 1. januára 2011 zriadená verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, a ktorá vznikla spojením Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie. 

Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na dvadsať rokov platnú právnu úpravu vymedzuje základné atribúty, poslanie a hlavné úlohy verejnoprávneho vysielania.

poslanie a hlavné úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska

Vzhľadom na rozsah úloh, ktoré Rozhlasu a televízii Slovenska vyplývajú zo zákona, sa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Rozhlas a televízia Slovenska rozhodli požiadať odbornú aj laickú verejnosť o názor na vysielanie a na programovú štruktúru Slovenskej televízie.

podiel zastúpenia programov vo vysielaní Slovenskej televízie v roku 2010

 

 

 

16.5.2011
PhDr. Nataša Slavíková
Ministerstvo kultúry SR
Nám. SNP 33, Bratislava 813 31
sma@culture.gov.sk

 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011