Aktuality

Úvod

Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík prijal generálnu riaditeľku UNESCO Irinu Bokovu

BRATISLAVA 1. 6. 2012 – Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík prijal dnes na pôde Ministerstva kultúry SR generálnu riaditeľku UNESCO Irinu Bokovu, ktorá je na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky.

Cieľom stretnutia bola výmena názorov na úlohu kultúry v ľudskej spoločnosti a podpora mandátu UNESCO v tejto oblasti. Ivan Sečík zdôraznil, že nová vláda pripisuje kultúre veľký význam z hľadiska rozvoja, integrácie spoločnosti, vzťahov s národnostnými menšinami, podpory postavenia umelcov, ale aj všetkých kultúrnych pracovníkov v spoločnosti. Irina Bokova zdôraznila úlohu UNESCO ako globálneho normotvorcu v oblasti kultúry a vyjadrila názor, že obsah a zákonná motivácia medzinárodnoprávnych dohovorov by mali prevládať nad úsiliami o ich politické ovplyvňovanie. V tejto súvislosti hovorila najmä o troch najvýznamnejších dohovoroch UNESCO – Dohovore o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (1972), ktorého 40. výročie si pripomíname v tomto roku, Dohovore o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov (2005) a Dohovore na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003). Obaja partneri si vymenili názory aj na otázku nezákonného obchodovania s umeleckými dielami a kultúrnymi predmetmi, ktoré je možné prirovnať k obchodu so zbraňami. Zhodli sa aj na potrebe zmeny globálnej paradigmy, na základe ktorej by bola kultúra vnímaná ako nevyhnutnosť pre zachovanie trvalo udržateľného rozvoja, bez ktorej by bol ľudský rozvoj nehumánny. V otázke príspevku kultúry k ekonomickému rozvoju bol témou rokovania aj kreatívny priemysel a podpora kultúry zo Štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci programu Informatizácia spoločnosti. V súvislosti s cezhraničnou kultúrnou spoluprácou a nomináciami do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO v rámci nášho regiónu Irina Bokova považuje kultúru za prvok, ktorý zbližuje, kým v iných častiach sveta naopak rozdeľuje. Partneri hovorili aj o ďalšom rozvoji masmédií, postavení novinárov v spoločnosti, otázkach regulácie internetu a medzinárodných konferenciách, ktoré sa každoročne konajú pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače. Témou rozhovoru boli aj vzťahy medzi Európskou úniou a UNESCO v oblasti kultúry, financovania a zmluvných dokumentov.

Referát styku s médiami MK SR

 

Štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík s generálnou riaditeľkou UNESCO Irinou Bokovou

Generálna riaditeľka UNESCO Irina Bokova

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011