Aktuality

Úvod

Stanovisko ministra kultúry SR Daniela Krajcera k listu STV

Minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer včera (1.12.2010) reagoval na list Slovenskej televízie, ktorom ho STV vyzýva na podpis dodatku na rok 2011.

 Dodatok na rok 2011 k Zmluve o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 -2014 podpíšem a najlepším dôkazom toho, že chcem túto zmluvu podpísať je fakt, že sa mi podarilo zabezpečiť pre STV 10 a pre SRo 4 milióny eur na rokovaniach s ministerstvom financií, hoci pôvodne v záväzných limitoch neboli. Chcem však, aby tieto finančné prostriedky boli využité na pôvodnú tvorbu a to efektívne a transparentne. Vzhľadom na fakt, že sa objavili viaceré pochybnosti z odborných kruhov o tom, že finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nebudú takto využité, navrhol som STV a Rade STV, aby zorganizovali verejné vypočutie. Keďže ide o verejné zdroje, tak výzva na verejnú prezentáciu projektov je v súlade so zámermi vlády SR postupovať transparentne, efektívne a hospodárne pri nakladaní s verejnými financiami.“

 Minister D. Krajcer nerozumie, prečo sa STV bráni verejnému vypočutiu, pretože takýto spôsob považuje minister za najlepšiu možnosť ako vyvrátiť akékoľvek pochybnosti o transparentnom nakladaní v s verejnými financiami.

 „Žiaden producent iste nebude proti takejto prezentácii, dokonca tvrdím, že je to dobré public relations produktu a príležitosť na to, aby odstránili pochybnosti. Obdobné verejné vypočutia sú bežnou praxou v inštitúciách, ktoré využívajú verejné financie, napríklad aj v  Štátnom fonde pre podporu a rozvoj českej kinematografie v Českej republike.“

 Daniel Krajcer dodáva, že napriek tvrdeniam STV,  práve Slovenská televízia bola zmluvnou stranou, ktorá ako prvá porušila svoj zmluvný záväzok. V zmysle ustanovení zmluvy, zmluvné strany každoročne uzatvoria dodatok k zmluve so štátom v lehote do 15. novembra, pretože zmluvou stanovený postup nebol zo strany Slovenskej televízie dodržaný, nebolo možné dodatok k zmluve v stanovenej lehote podpísať.

 

2.12.2010

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011