Aktuality

Úvod

Stanovisko Ministerstva kultúry SR k valnému zhromaždeniu Matice slovenskej v Martine

Minister kultúry SR Daniel Krajcer očakáva jasné stanovisko od zajtrajšieho valného zhromaždenia Matice slovenskej ku problémom, ktoré v MS rezonovali v posledných mesiacoch a naštrbili dôveru občanov v túto národnú a kultúrnu ustanovizeň. Podľa ministra D. Krajcera je v MS veľa slušných ľudí, ktorí sú v nej z presvedčenia. Minister D. Krajcer by  s novým vedením Matice slovenskej  chcel otvoriť diskusiu o spôsobe financovania a o úlohách, ktoré by táto inštitúcia mala plniť. Minister kultúry SR D. Krajcer je presvedčený, že Matica slovenská potrebuje zmenu.

19.11.2010
MGR. ANDREJ PIŠKO, REFERÁT STYKU S MÉDIAMI
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFÓN:421- 2-204 82 115, MOBIL: 421-905 510 143

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011