Aktuality

Úvod

Stanovisko k žiadosti aktivistov, usilujúcich a o záchranu PKO

Vzhľadom na fakt, že na ministra kultúry Daniela Krajcera sa obrátili aktivisti bojujúci za záchranu PKO, ako aj predsedníčka vlády SR Iveta Radičová, ministerstvo kultúry SR odoslalo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na Inšpektorát krajskej stavebnej inšpekcie a na Krajský stavebný úrad v Bratislave.

Ten by mal vydať rozhodnutie o doplnení búracieho povolenia v bode č.11, v ktorom sa hovorí, že stavebník je povinný pred zahájením búracích prác oznámiť na stavebný úrad firmu na odbornú demontáž a miesto uskladnenia výtvarných artefaktov (sochy, vitráže, obraz),  o určenie presnej lehoty, napr.  3 týždne vopred, ako je to v iných častiach rozhodnutia. Do vydania tohto rozhodnutia by malo byť búracie povolenie pozastavené.

Minister Daniel Krajcer vytvorí aj komunikačný priestor  pre aktivistov a pracovníkov pamiatkových úradov na spoločnú diskusiu. Minister je však presvedčený, že téma PKO je v prvom rade záležitosť hlavného mesta SR Bratislava a novozvoleného primátora, s ktorým telefonicky na túto tému komunikoval.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011