Aktuality

Úvod

Stanovisko k Vyhláseniu odstupujúceho predsedu rady Audiovizuálneho fondu

Minister kultúry Daniel Krajcer berie na vedomie odstúpenie Patrika Pašša z funkcie predsedu Rady Audiovizuálneho fondu. Toto rozhodnutie môže upokojiť situáciu v AVF .

Naďalej však platí zámer ministra kultúry Daniela Krajcera, že v budúcnosti plánuje zmeniť zákon o Audiovizuálnom fonde tak ako to už niekoľkokrát avizoval. (9.12.2010)

 Predchádzajúce stanovisko ministra kultúry k situácii v Audiovizuálnom fonde.

Minister kultúry Daniel Krajcer požiadal o stanovisko predovšetkým Radu Audiovizuálneho fondu a jeho Dozornú komisiu.

Ak je pravda, že v audiovizuálnom fonde bola porušená Smernica, ktorá bola len pred niekoľkými mesiacmi zmenená, minister bude očakávať odstúpenie predsedu Rady AVF Patrika Pašša na základe Podľa § 7 ods. 3 zákona o Audiovizuálnom fonde (Podľa § 5 ods. 9 - Člen rady je povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. 

Rovnako to platí aj v prípade Jaroslava Barana, ak sa potvrdia pochybnosti, požiada Radu AVF o to, aby ho odvolala z komisie na základe § 17 ods. 2 zákona o Audiovizuálnom fonde (Člen odbornej komisie nesmie byť žiadateľom o finančné prostriedky z fondu, členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou ani štatutárnym orgánom žiadateľa, ktorý je právnickou osobou).

Minister kultúry Daniel Krajcer:“ Listom požiadam Radu Audiovizuálneho fondu, aby nedošlo k uzavretiu zmlúv v oboch riešených prípadoch až do odstránenia všetkých pochybností.
Ministerstvo kultúry bude pripravovať zmenu zákona o Audiovizuálnom fonde tak ako to avizoval minister D. Krajcer už začiatkom októbra. (7.12.2010)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011