Aktuality

Úvod

Spolupráca Slovenska a Nórska v oblasti kultúry je veľmi dobrá

Dnes (14. novembra 2011) minister kultúry SR Daniel Krajcer prijal veľvyslankyňu Nórska v SR J.E. Trine Skymoenovú. Veľvyslankyňa Nórska na úvod stretnutia ocenila mimoriadne plodnú spoluprácu v oblasti kultúry medzi Slovenskom a Nórskom v uplynulých dvoch rokoch a zmienila sa o blížiacom sa otvorení rekonštruovanej Reduty v Bratislave.

Minister D. Krajcer vyzdvihol participáciu Nórska na obnove Reduty prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a zároveň vyjadril potešenie nad skutočnosťou, že 10. mája 2012 bude v Redute slávnostne odhalená busta Bjørnstjerne Bjørnsona, nórskeho spisovateľa a politického aktivistu, ktorý bol silným zástancom práv menšín a bojoval za práva detí na Slovensku používať ich materinský jazyk. Pri tejto príležitosti sa uskutoční aj seminár s autorom tretej knihy o B. Bjørnsonovi, v ktorej bude tá časť jeho politickej činnosti, ktorá sa dotýka Slovenska.

Nórska veľvyslankyňa informovala aj o záujme participovať na projekte Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013, kde sa už uskutočnili prvé kontakty.  Minister kultúry Daniel Krajcer sa poďakoval za doterajšiu podporu a skonštatoval, že pomoc z Nórskeho finančného mechanizmu je neoceniteľná a predstavuje veľký prínos pre záchranu kultúrneho dedičstva na Slovensku.

14.11.2011

 

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011