Aktuality

Úvod

Špeciálny účet na pomoc hradu Krásna Hôrka

Minister kultúry Daniel Krajcer vyjadruje poďakovanie verejnosti, ktorá prejavila záujem finančne prispieť k odstraňovaniu škôd na hrade Krásna Hôrka, na ktorom vypukol v požiar. Slovenské národné múzeum, vďaka veľkému záujmu verejnosti, zriadilo špeciálny účet pre všetkých ochotných prispievateľov v záujme toho, aby sa finančné prostriedky sústredili na jednom mieste.

Podľa informácií generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea Rastislava Púdelku, účet je zriadený v štátnej pokladnici a múzeum za tento účet nebude platiť žiadne poplatky. To znamená, že všetky finančné prostriedky budú využité v prospech hradu Krásna Hôrka. 

Číslo účtu je: 7000 443 743 / 8180 , štátna pokladnica.

Minister kultúry Daniel Krajcer predpokladá, že v priebehu niekoľkých mesiacov sa podarí aspoň čiastočne obnoviť významnú národnú kultúrnu pamiatku hrad Krásna Hôrka. Najaktuálnejším problémom, ktorý je potrebné na hrade Krásna Hôrka riešiť, je potreba prekrytia hradu tak, aby sa zabezpečilo dočasné nahradenie zhorenej strechy.

Ministerstvo kultúry SR je pripravené poskytnúť finančné prostriedky, ktoré budú neskôr nahrádzané z poistenia Slovenskému národnému múzeu na to, aby mohlo riešiť aktuálnu situáciu po požiari na hrade Krásna Hôrka. Momentálne sa čaká na vyjadrenie poisťovní.

Fotogaléria hradu Krásna Hôrka po požiari


14. 3. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011