Aktuality

Úvod

Slovensko môže byť príkladom pre iné krajiny v oblasti médií

Minister kultúry SR Daniel Krajcer prijal dnes (18. februára 2011) v priestoroch ministerstva kultúry predstaviteľov Výkonného výboru International Press Institute (IPI). Zámerom stretnutia bolo informovať Výkonný výbor IPI o  novele tlačového zákona, ktorý je pripravený na rokovanie vlády, ako aj o ďalších zmenách v mediálnom prostredí na Slovensku, ako je napr. vznik Rozhlasu a televízie Slovenska.

Minister Daniel Krajcer informoval o tom, že predložením tohto zákona sa navrhuje obmedziť právo na odpoveď pre verejného činiteľa, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom jeho právomocí. Čo sa týka práva na odpoveď,  podľa návrhu novely zákona - možno žiadať o uverejnenie odpovede vo vzťahu k nepravdivému, neúplnému alebo pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu, ktoré sa dotýka cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby, alebo názvu alebo dobrej povesti právnickej osoby, na základe ktorého možno osobu presne určiť.

V ďalšej časti sa hostia zaujímali o vznik novej verejnoprávnej inštitúcie Rozhlas a televízie Slovenska, ktorá vznikla 1. januára 2011. Minister informoval, že po  15 rokoch sa podarilo schváliť koncepčné riešenie verejnoprávnych vysielateľov na Slovensku. Je to prvý krok v reforme verejnoprávnych médií, ktorú slovenská vláda deklarovala v Programovom vyhlásení vlády. Slovenská televízia bola dlhé roky zanedbaná a v poslednom období v neudržateľnom stave, rástla zadlženosť.

Zároveň informoval o ďalších krokoch v reforme verejnoprávnych médií, predovšetkým o financovaní RTVS, ako aj o príprave na odborné diskusie o obsahu vysielania médií verejnej služby.

Členovia výkonného výboru vysoko ocenili, že v takom krátkom čase po nástupe novej vlády prichádza na Slovensku k úprave tlačového zákona, predovšetkým v oblasti práva na odpoveď verejného činiteľa. Predseda správnej rady IPI Carl-Eugen Eberle (ZDF German Television, Germany) konštatoval, že v Bruseli na kongrese  o médiách vo východnej Európe bude v diskusii uvádzať Slovensko ako príklad aj pre ostatné krajiny. Predovšetkým bude hovoriť o rozvoji a pokroku, aký nastal na Slovensku v oblasti médií, nielen v súvislosti s tlačovým zákonom, ale aj v súvislosti s reformou médií verejnej služby.

Na stretnutí s ministrom kultúry Danielom Krajcerom sa zúčastnili predseda Správnej rady IPI Carl-Eugen Eberle, podpredsedovia Správnej rady Simon Li, Pavol Múdry, Galina Sidorova a výkonná riaditeľka IPI Alison Bethel McKenzie, ďalší členovia Výkonného výboru IPI, ale aj predstavitelia slovenskej IPI, okrem Pavla Múdreho aj Eva Babitzová a Michal Arpáš.

 

19.2.2011
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011