Aktuality

Úvod

Slobodnejšie postavenie cirkví, slobodnejšie postavenie jednotlivca

Minister kultúry SR Daniel Krajcer sa dnes (30. 1. 2012) stretol s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností. Témou boli otázky financovania cirkví, ale aj obnova kultúrneho dedičstva. Pracovné stretnutie nadviazalo na stretnutie ministra kultúry s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností na hrade Červený Kameň 24. februára 2011

Na dnešnom  stretnutí s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností Ministerstvo kultúry SR informovalo o práci expertnej komisie, ktorá rokovala naposledy v decembri 2011 a ako svoj príspevok do diskusie o financovaní cirkví navrhlo asignačný model financovania cirkví, vďaka ktorému sa každý daňový poplatník rozhodne, komu poukáže 1% z daňového základu (v roku 2010 predstavovalo 1% z daňového základu čiastku 77 mil. eur). Podľa ministra kultúry Daniela Krajcera by tak bolo zabezpečené „slobodnejšie postavenie cirkví a slobodnejšie postavenie jednotlivca" Ak by sa mal takýto model financovania realizovať, na zabezpečenie plynulého prechodu na nový systém financovania cirkví a náboženských spoločností MK SR navrhuje zaviesť prechodné obdobie 10 rokov, počas ktorého bude štát vyrovnávať úroveň dotácie pre cirkvi z roka 2011.

Najväčšou výhodou asignačného modelu je skutočnosť, že každý občan môže slobodne a nezávisle rozhodnúť o využití  časti svojej dane z príjmu.  Cirkev by týmto modelom dostala možnosť  získať viac finančných prostriedkov a zároveň tento model umožňuje trvalé financovanie obnovy kultúrneho dedičstva bez ohľadu na to, či ide o sakrálne pamiatky alebo iné. Ďalšou výhodou pre cirkev by bolo to, že  získajú väčšiu slobodu, keďže nebudú závislé od financovania štátu", konštatoval minister kultúry Daniel Krajcer.

Ministerstvo kultúry  predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností informovalo aj o Dotačnom systéme na rok 2012, v rámci ktorého sa uchádzajú o podporu aj sakrálne pamiatky vo vlastníctve cirkví. Informovali aj o novom dvojročnom programe Dotačného systému 2012, ktorý je určený na podporu aktivít pri príležitosti 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie. Výzva bude spustená najneskôr do 15. februára 2012. Ministerstvo kultúry informovalo aj o pripravovanom monitoringu kultúrnych pamiatok, ako aj o digitalizácii pamiatkového fondu.

30. 1. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011