Aktuality

Úvod

Šírenie nepravdivej informácie o predaji kaštieľa v Budmericiach

Ministerstvo kultúry už 17. decembra minulého roka dementovalo informáciu o predaji kaštieľa v Budmericiach súkromnému vlastníkovi. Ministerstvo už vtedy upozorňovalo, že je to nepravdivé skutkové tvrdenie a považuje to za šírenie poplašnej správy.

Podobné informácie o záujme ministerstva kultúry predať kaštieľ v Budmericiach sa objavili v pondelok na blogu Gustáva Murína pod názvom „Posledné privatizačné kosti – hyeny na love“, v ktorom vyzýva na podpis petície proti predaju kaštieľa. Ministerstvo opäť upozorňuje, že je to nepravdivé skutkové tvrdenie a zároveň je to dobýjanie sa do otvorených dverí.

Nájomná zmluva s Literárnym fondom je platná do konca mája tohto roku a po uplynutí tejto doby nájmu ministerstvo neplánuje kaštieľ v Budmericiach predať a má záujem, aby bol zachovaný na pôvodný účel. Minister Daniel Krajcer sa v januári stretol s riaditeľom Literárneho fondu Ladislavom Serdahélym, ako aj predsedom Rady Literárneho fondu Dušanom Jamrichom a spoločne hovorili aj o tomto probléme.

Čo sa týka podmienok prenájmu, je to otázka ďalšieho rokovania, pretože za predchádzajúce obdobie 5 ročného nájmu, bolo nutné vynaložiť viac ako 246 tisíc eur, pričom príjem z prenájmu bol  viac ako 168 tisíc eur, čo je rozdiel takmer 80 tisíc eur. Takže pri ďalších rokovaniach bude treba vziať so úvahy aj tieto fakty, ako aj ďalšie nevyhnutné investície napr. do  čistiarne odpadových vôd a pod.

Kaštieľ v Budmericiach je majetkom vo vlastníctve  Slovenskej republiky  a správu k tejto nehnuteľnosti vykonáva Centrálna servisné organizácia MK SR. Vzhľadom na skutočnosť, že k 31.máju 2011 končí platnosť zmluvy o prenájme medzi CSO MK SR a Literárnym fondom a  v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu nie je možné zmluvný vzťah predĺžiť,  správca pripravuje nové osobitné ponukové konanie, ktorým sa môže  majetok štátu prenechať opätovne do nájmu.

Čo sa týka ďalších medializovaných informácií o návšteve „pánov z ministerstva“ v kaštieli, išlo o pracovníka Centrálnej servisnej organizácie MK SR a súdneho znalca, ktorí pripravujú podklady na vykonanie ponukového konania na prenechanie prebytočného majetku štátu do nájmu, teda vypracovanie znaleckého posudku .

Ministerstvo kultúry opätovne zdôrazňuje, že neplánuje kaštieľ v Budmericiach predať za takýmto činom vidí zámer poškodiť jeho dobré meno. Naďalej však trvá na tom, že verejné finančné zdroje musia byť využívané efektívne.

 

 

16.2.2011
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

 

 

.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011