Aktuality

Úvod

Rekonštrukcia kaštieľa v Budmericiach sa môže začať

V stredu(7. 3. 2012) bolo ukončené stavebno - technické zameranie a posúdenie národnej kultúrnej pamiatky - kaštieľa v Budmericiach, ktoré bolo nevyhnutným predpokladom na začatie procesu jeho rekonštrukcie. Z výsledkov vyplýva, že  objem finančných prostriedkov vo výške 1,5 milióna eur bude stačiť nielen na rekonštrukciu kaštieľa, ale aj na úpravu zanedbaného parku pri kaštieli.

Súčasťou ideového zámeru rekonštrukcie je zvýšenie kapacity kaštieľa a rozšírenie jeho funkčnosti v prospech širokej umeleckej obce, pričom novými funkciami bude vzdelávanie a osvetová činnosť.  Minister kultúry Daniel Krajcer: „Rekonštrukciou kaštieľa v Budmericiach sa naplní zámer  ministerstva, aby kaštieľ slúžil širokej umeleckej obci, teda okrem spisovateľov aj hudobníkom, výtvarníkom, architektom, či umelcom z oblasti dramatického umenia."

V rámci ideového zámeru Ministerstvo kultúry SR navrhuje, aby zrekonštruované izby v kaštieli niesli meno významných slovenských osobností z oblasti literárneho, hudobného, výtvarného a dramatického umenia a architektúry, pričom mená izieb vyberú samé stavovské organizácie.

Izby v kaštieli v Budmericiach, ktoré budú takto pomenované, zároveň poskytnú svojim návštevníkom množstvo informácií o konkrétnom umelcovi a priestor izby takto nadobudne vzdelávací charakter. Ako príklad možno uviesť napr. pomenovanie izby po M. Rúfusovi, E. Suchoňovi, Ľ. Fullovi, J. Kronerovi, či D. Jurkovičovi. Izba po Ľ. Fullovi by mohla mať na stenách repliky jeho obrazov, obsahovať audio, či videozáznamy jeho rozhovorov, či filmov, knižnica by mohla byť naplnená knihami o autorovi, či autorovými skicami a pod. (Príloha obsahuje ilustráciu izby pomenovanej po Ľ. Fullovi a po M. Rúfusovi).

Ďalším krokom, ktorý musí urobiť MK SR, bude vypísanie verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutným podkladom na výber dodávateľa stavebných prác - na rekonštrukciu kaštieľa v Budmericiach. Ministerstvo predpokladá, že samotná rekonštrukcia sa bude môcť začať ešte v tomto roku.

7. 3. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011