Aktuality

Úvod

Program spolupráce otvára nové perspektívy partnerstva v kultúre Slovenska a Rumunska

V Bukurešti  bola podpísaný Program spolupráce na roky 2010 -2012  medzi ministerstvom kultúry SR a ministerstvom kultúry a národného dedičstva Rumunska. Dohoda bola podpísaná počas pracovnej návštevy Rumunska ( 11. novembra 2010 ) štátnej tajomníčky MK SR Natálie Cehlárikovej, ktorú  spolu  s Dagmar Repčekovou veľvyslankyňou SR v Rumunsku prijal štátny tajomník MK ND Rumunska Vaile Timis.

Natália Cehláriková s Valile Timisom predstavili vzájomné návrhy spolupráce zriaďovateľských organizácii rezortov kultúry v oblastiach kultúrneho dedičstva, hudby a literatúry. Zo slovenskej strany bola navrhnutá spolupráca medzi Slovenskou filharmóniou a Filharmóniou George Unesca, Štátna opera Banská Bystrica ponúkla umelcom z Rumunska možnosť účinkovania a má záujem o účinkovanie svojich umelcov v Rumunsku. Slovenské technické múzeum prejavilo záujem o spoluprácu s rumunským Múzeom Dimitrie Leonida a ponúka výstavu Osobnosti vedy a techniky. Slovenská strana má záujem o nadviazanie spolupráce s múzeom hodín v Ploiesti a Múzeom hutníctva v Hunedoare. Štátna vedecká knižnica v Košiciach má záujem o realizovanie výskumu s knižnicami v Sibiu a v Kluži a Rumunská národná knižnica má záujem o spoluprácu s so Slovenskou národnou knižnicou. Podpisom programu spolupráce obe krajiny prejavujú vôľu rozvíjať vzájomné dobré vzťahy a otvárajú nové možnosti spolupráce v oblasti kultúry.

24.11.2010
Mgr. Andrej Piško
Referát pre styk s médiami
Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP 33
813 31 Bratislava
tel. : 02/20482 115
email: andrej.pisko@culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011