Aktuality

Úvod

Prečo som na svete rád/rada

Národné osvetové centrum  a Kancelária  Národnej rady Slovenskej republiky  v spolupráci s Občianskym združením Prečo som na svete rád/rada a OZ Prima, vyhlasujú jubilejný 18. ročník  kľúčového projektu Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí – PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA. Ide o celoštátnu výtvarnú súťaž, ktorej vyhlásenie výsledkov sa bude konať 5. júna 2012 v priestoroch Galérie na Západnej terase Bratislavského hradu.

leták

plagát

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011