Aktuality

Úvod

Polícia začala trestné stíhanie

Ministerstvo kultúry SR dostalo oznámenie do Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave IV. o začiatku trestného stíhania pre prečin a pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku voči zodpovednej osobe.

Trestné oznámenie podalo MK SR v dôsledku kontroly, vykonanej odborom kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR, zameranej na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, poskytnutými na základe zmluvy Slovenskej televízie so štátom a jej dodatkov na rok 2010.

Stíhanie sa začalo z dôvodu, že do vyúčtovania audiovizuálneho diela boli zahrnuté aj náklady, ktoré boli nad rámec  oprávnenia čerpania verejných prostriedkov a zároveň aj náklady, ktoré neboli  zmluvne dohodnuté a nesúviseli s výrobou audiovizuálneho diela. Do vyúčtovania boli zahrnuté náklady, ktoré neboli zmluvne dohodnuté pre rok 2010, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny. Trestne zodpovedná osoba tak spôsobila Slovenskej republike škodu veľkého rozsahu v presne nezistenej výške.

O výsledkoch kontroly zmluvy so štátom informoval minister kultúry Daniel Krajcer na tlačovej konferencii v júni 2011.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011