Aktuality

Úvod

O pozíciu generálneho riaditeľa SND sa bude uchádzať 8 kandidátov

BRATISLAVA 17. 5. 2012 – Vypočutie uchádzačov o pozíciu nového generálneho riaditeľa sa uskutoční 28. – 29. mája 2012 v priestoroch ministerstva kultúry. Dnes o tom na svojom prvom zasadnutí rozhodla výberová komisia. Jej členovia zároveň po otvorení obálok prihlásených uchádzačov o funkciu skonštatovali, že vopred stanovené podmienky o zaradenie do výberového konania splnilo 8 uchádzačov a tí sa tak o necelé dva týždne môžu zúčastniť verejného vypočutia a prezentovať svoju koncepciu riadenia a rozvoja SND na najbližších 5 rokov. Jedného prihláseného uchádzača výberová komisia vyradila pre nesplnenie podmienky požadovanej dĺžky riadiacej praxe.

O pozíciu generálny riaditeľ SND sa budú uchádzať:
1.    Mgr. art. Peter Feranec, hudobný riaditeľ Michailovského divadla v Petrohrade
2.    PaedDr. Marián Ostatník, CSc., pôsobí v treťom sektore
3.    Mgr. Ľubomír Gregor, herec, dabingový režisér
4.    Ing. Milan Vajdička, technicko – prevádzkový riaditeľ SND, v súčasnosti poverený vedením SND
5.    Mgr. art. Anton Popovič, producent, dirigent, hudobný skladateľ
6.    Marián Chudovský, operný režisér a dramaturg, v súčasnosti v slobodnom povolaní
7.    Mgr. art. Miloslav Oswald, umelecký šéf súboru opery a operety Moravské divadlo Olomouc
8.    PhDr. Peter Kováč, dramaturg Mestského divadla Žilina. prekladateľ
 
O mene nového generálneho riaditeľa SND bude rozhodovať jedenásťčlenná výberová komisia. Jej členov vymenoval minister kultúry Marek Maďarič na základe výsledkov odborných diskusií pri okrúhlom stole, ktorý k voľbe GR SND a ďalšiemu smerovaniu našej prvej divadelnej scény zorganizovalo ministerstvo kultúry ešte za bývalého vedenia a rovnako na základe odporúčania oslovených zástupcov umeleckých inštitúcií a akademickej obce. Pri kreovaní výberovej komisie minister kultúry prihliadal aj na vyvážené zastúpenie znalcov jednotlivých umeleckých zložiek, ktoré tvoria  trojsúborové SND.

Výberová komisia má nasledujúce zloženie:

1.    Bc. Alžbeta Bednáriková, výkonná tajomníčka ZO SLOVES SND (zástupca zamestnancov)
2.    prof. Jozef Ciller, scénograf, kostýmový výtvarník, pedagóg na VŠMU
3.    Ak. arch. Daniel Dvořák, riaditeľ Národného divadla Brno
4.    Mgr. art. Matej Drlička, ArtD.,  hudobný manažér, riaditeľ medzinárodného hudobného festivalu Viva musica
5.    JUDr. Miroslav Chlebiš, zamestnanec odboru legislatívy a práva MK SR
6.    Mgr. art. Otokar Klein, operný spevák
7.    Mgr. Janka Motyčková, generálna riaditeľka sekcia umenia a štátneho jazyka MK SR
8.    Mgr. art. Šárka Ondrišová, tanečná choreografka,  riaditeľka alternatívneho divadla elledanse
9.    MgA. Ondrej Spišák,  režisér, riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka v Nitre
10.    prof. Ondrej Šulaj, dramatik, scenárista, pedagóg na VŠMU
11.    Doc. Vladimír Zvara, PhD., muzikológ, hudobný dramaturg, pedagóg na Filozofickej fakulte UK


Referát styku s médiami MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011