Aktuality

Úvod

Návšteva prezidentky Americkej asociácie knižníc na Slovensku

Pod záštitou Ministra kultúry SR, Daniela Krajcera, sa v dňoch 9. – 12. mája 2011 uskutočnilo 36. medzinárodné informatické sympózium INFOS 2011 v priestoroch Kongresového centra SAV v Starej Lesnej – Vysoké Tatry za účasti 170 vrcholných predstaviteľov slovenského a medzinárodného knihovníctva.

Dlhoročným organizátorom medzinárodného sympózia zameraného na progresívne trendy v knihovníctve, informačnej vede a v pamäťových inštitúciách je Spolok slovenských knihovníkov.

Na medzinárodnom sympóziu INFOS 2011 sa zúčastnilo spolu šesť prezidentov knihovníckych asociácií, medzi nimi Roberta Stevens, prezidentka Americkej asociácie knižníc a Gerald Leitner, prezident EBLIDA – Európskej kancelárie knižničných, informačných a dokumentačných združení, ktorý venoval Spolku slovenských knihovníkov čestné členstvo v EBLIDA na rok 2012. Ústrednú prednášku v rámci úvodnej plenárnej sekcie Postavenie knižníc a pamäťových inštitúcií v spoločnosti predniesla Roberta Stevens, prezidentka American Library Association/Americkej asociácie knižníc, ktorá na  medzinárodnom sympóziu INFOS 2011 zahájila svoju pracovnú návštevu na Slovensku od 9. – 17. mája 2011. Roberta Stevens, prezidentka Americkej asociácie knižníc pricestovala na Slovensko na pozvanie Ing. Silvie Stasselovej, predsedníčky profesijného združenia Spolku slovenských knihovníkov, za významnej podpory Veľvyslanectva USA na Slovensku.

Pri príležitosti 65. výročia Spolku slovenských knihovníkov venovala prezidentka Americkej asociácie knižníc najstaršiemu slovenskému profesijnému združeniu knihovníkov a knižníc dvojročné čestné členstvo v ALA, čo poskytuje možnosti využívania efektívnych nástrojov tejto významnej asociácie aj na Slovensku. Americká asociácia knižníc/American Library Association je najstaršiou, najväčšou a najvplyvnejšou knihovníckou asociáciou na svete a má veľký vplyv na postavenie knižníc a pamäťových inštitúcií nielen v americkej spoločnosti, ale aj v zahraničí, už od jej vzniku v roku 1876. (Viac informácií o ALA: www.ala.org.) Návšteva Roberty Stevens, prezidentky ALA je významnou udalosťou nielen preto, že je vrcholnou predstaviteľkou tejto vplyvnej knihovníckej asociácie, ale aj z dôvodu, že jej rodinné korene siahajú na Slovensko a všetci jej štyria starí rodičia boli Slováci.

Prezidentka ALA sa počas svojho pracovného pobytu na Slovensku zúčastnila viacerých odborných podujatí Spolku slovenských knihovníkov vo všetkých regiónoch Slovenska. Navštívila informačné centrum InfoUSA v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, prednášala o efektívnom fundraisingu pre knižnice a navštívila informačné centrum InfoUSA v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach a 17. mája 2011 slávnostne ukončila svoju pracovnú návštevu na Slovensku prednáškou o efektívnom fundraisingu pre knižnice a návštevou informačného centra InfoUSA v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

PhDr. Tibor Trgiňa - generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave,
Roberta Stevens - prezidentka Americkej asociácie knižníc
a Silvia Stasselova - predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov.

 

Roberta Stevens prezidentka ALA príhovor INFO

 

Účastníci sympózia INFOS 2011V Bratislave dňa 18.5.2011
Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka
Spolok slovenských knihovníkov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011