Aktuality

Úvod

Národné osvetové centrum

12. 10. 2011 Bratislava - Národné osvetové centrum zverejnilo na svojej webovej stránke www.nocka.sk Výzvu na predloženie žiadostí na výstavné aktivity v Dome umenia Národného osvetového centra v Bratislave v roku 2012.

Prioritou ostáva aj v roku 2012 podpora výstav z oblasti súčasného profesionálneho umenia - výtvarného, úžitkového, dizajnu, fotografie a architektúry. Podporené budú renomované a tradičné výstavy, kolektívne výstavy členov profesijných organizácií, výstavy v kvalitnej kurátorskej koncepcii, individuálne autorské výstavy renomovaných výtvarných umelcov, zahraničné prezentácie najaktuálnejších trendov vo fotografii a výtvarnom umení.

Vybraným žiadateľom budú zo strany Domu umenia NOC hradené tieto náklady:

nájom, osvetlenie, vykurovanie, klimatizácia, strážna služba, požiarna služba, dozor a upratovanie výstavných priestorov.

Upozorňujeme, že náklady na inštaláciu a deinštaláciu výstav si hradia vystavujúce subjekty.

Termín podávania žiadostí: 28. októbra 2011

Adresa na zaslanie žiadosti:   Národné osvetové centrum

                                            Nám. SNP č. 12

                                            812 34 Bratislava       

Bližšie informácie získate na: http://www.nocka.sk/vystavy, alebo na t. č. 0918 817140,     0918 817 141.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011