Aktuality

Úvod

Národná rada včera schválila návrh zákona o štátnom jazyku

Národná rada SR včera (9.12.2010) schválila návrh na zmenu zákona o štátnom jazyku (Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Vládny návrh zákona vo svojej gescii pripravilo ministerstvo kultúry.  

 Zákon odstraňuje reštrikcie voči menšinám a zároveň chráni štátny jazyk ako jeden zo symbolov štátu.Okrem ochrany štátneho jazyka, ktorá je hlavným zmyslom zákona o štátnom jazyku, sa v zákone o štátnom jazyku rieši aj vzájomný vzťah štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín v tých oblastiach verejného styku, ktoré sú predmetom úpravy zákona o štátnom jazyku a osobitných predpisov upravujúcich používanie menšinových jazykov. V právnom systéme Slovenskej republiky je vzťah štátneho jazyka a jazykov národnostných menšín zabezpečený tak, aby povinné používanie štátneho jazyka nevylučovalo uplatňovanie jazykov národnostných menšín a aby sa popri štátnom jazyku umožnilo príslušníkom národnostných menšín v tých obciach, kde žijú v dostatočnom počte, primerane používať svoj materinský jazyk v základných oblastiach verejného styku.

 Zákon ponecháva len možnosť udeliť pokutu ako posledné riešenie aj to len v oblasti verejnej správy a v prípadoch, kde ide o ohrozenie života, zdravia, bezpečnosti a majetku občanov. V súčasnosti sa pokuty pohybujú v rozmedzí od 100 do 5000 eur, podľa novela zákona to bude od 50 do 2500 eur.

 Zákon odstránil mnoho ďalších nezmyselností ako napr. povinnosť v stavebnom konaní konzultovať nápisy na pamätníkoch, neurčuje poradie, ktorý jazyk má byť na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach ako prvý a pod.

 

10.12.2010

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011