Aktuality

Úvod

NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011

Po dvojročnej prestávke vypisuje v tomto roku Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR desiaty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2011.

Generálnym partnerom súťaže je Audi, odborným garantom pre oblasť podnikania NADSME.

Podujatie sa v tomto roku koná pod záštitou medzinárodnej organizácie Beda (The Bureau of European Design Associations).

Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného dizajnu pre profesionálov a študentov. Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže.

10. ročník súťaže sa vyhlasuje s inovovanými súťažnými podmienkami, ktoré presnejšie definujú a rozširujú špecifikáciu prihlasovaných produktov. Možnosť uchádzať sa o účasť v súťaži dostali aj produkty s novým súčasným dizajnom vyrobené remeselným spôsobom v malej sérii.

Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 28. februára 2011.

Súťažné podmienky
Prihláška


Prihlásené dizajny posúdi 11 členná porota s medzinárodným zastúpením a udelí dve Národné ceny za produktový a komunikačný dizajn. Okrem toho budú udelené dve Ceny ministra školstva SR za študentské práce v oblasti produktového a komunikačného dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva SR je určená výrobcovi, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii a Zvláštna cena ministra kultúry osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu. V súťaži bude udelených aj desať uznaní. Cenu Audi za dizajn pre mladého dizajnéra udelí generálny partner súťaže spoločnosť Audi.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční v májí 2011. V Dome umenia v Bratislave Slovenské centrum dizajnu predstaví víťazné produkty na samostatnej výstave, ktorá bude rozšírenou prehliadkou aj v súvislosti s 20. výročím založenia SCD.

K súťaži NCD 2011 bude vydaný obsažný katalóg.

Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slovenské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej adrese www.sdc.sk

 

I. Súťažné kategórie NCD 2011

Produktový dizajn

·       výrobok alebo zariadenie vyrábané sériovo, bez ohľadu na veľkosť série (nábytok, interiérové doplnky a stolovacie prvky, stroje a nástroje, transportné prostriedky a zariadenia, odev, textílie, obuv, zdravotnícka a biela technika, elektronika, hračky a didaktické pomôcky, športové potreby),

·       produkt s novým súčasným dizajnom vyrobený remeselným spôsobom v malej sérii,

·       obal s dôrazom na konštrukciu a materiál.

 

Komunikačný dizajn

·       produkt grafického dizajnu pre konkrétneho klienta, a to informačný a orientačný systém firmy alebo podujatia, koordinovaný vizuálny štýl, logo, logo ako súčasť vizuálneho systému, grafický dizajn periodika, typografia, grafický dizajn obalu a iné,

·       produkt digitálnych technológií – dizajn pre elektronické médiá (on-line alebo multimédiá: dizajn aplikácií a hier, web stránky, grafické

užívateľské rozhranie).

 

Študentský produktový dizajn

Študentský komunikačný dizajn

·       návrhy, modely a prototypy vytvorené ako semestrálne, bakalárske alebo magisterské práce na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v SR alebo počas stáže na podobnej vysokej škole v zahraničí, môžu byť z oblasti produktového alebo komunikačného dizajnu.

 

Súťaž sa nevzťahuje na autorské originály z oblasti úžitkového umenia.

Kontakt.

Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P. O. box 131
814 99 Bratislava

RNDr. Margita Michlíková
+421918/110255
michlikova@sdc.sk

Súťaž NCD 2011 mediálne podporili:

Drevársky magazín, Rádio FM, AI Magazine, Designum, Sita, Informácie, Fórum architektúry, Projekt, ASB, architektúra, stavebníctvo, bývanie, Interiér & exteriér,  Dom a byt

 
4.2.2011

Mgr. Andrej Piško, Referát styku s médiami
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421-2-204 82 115, mobil: 421-905 510 143Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011