Aktuality

Úvod

Najkrajšie knihy Slovenska 2011

Bibiana  spolu s  Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou národnou knižnicou a Zväzom polygrafie na Slovensku vyhlasuje súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2011. V súťaži sa hodnotí výtvarná a grafická stránka kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. Súťažné skupiny sú rozdelené do siedmich kategórii  na vedeckú a odbornú literatúru (vrátane slovníkov, encyklopédií, duchovnej, populárno-náučnej literatúry a príležitostných tlačí), krásnu literatúru,  literatúru pre deti a mládež,  učebnice, knihy o výtvarnom umení, obrazové publikácie a výtvarné katalógy charakteru monografie,  bibliofilské tlače a  študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl. Do súťaže sa dá zapojiť do 31. januára 2012.

Viac informácii o súťaží Najkrajšie knihy Slovenska 2011

Štatút  súťaže

Fotogaléria z odovzdávania cien Najkrajšie knihy 2010 aj za účasti ministra kultúry D. Krajcera

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011