Aktuality

Úvod

Najkrajšie knihy Slovenska 2010

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa včera popoludní (4.5.2011) uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2010. Uskutočnil sa už 19. ročník súťaže, do ktorého vydavatelia prihlásili rekordný počet 140 titulov. Po skončení slávnosti bola otvorená výstava Najkrajšie knihy Slovenska 2010 v BIBIANE na Panskej ulici 41.

Hlavným usporiadateľom podujatia je BIBIANA, medzinárodný dom umenia, spoluusporiadateľmi sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Na slávnosti sa zúčastnil minister kultúry SR Daniel Krajcer, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca a ďalší hostia.

 

Súťaž o najkrajšie knihy už od roku 1965 hodnotí výtvarnú úroveň a kvalitu polygrafického spracovania knižnej produkcie neperiodických publikácií knižného charakteru vydaných v uplynulom kalendárnom roku.

 

Do súťaže bolo prihlásených 140 kníh, z ktorých porota vyradila dva tituly, ktoré nespĺňali kritériá stanovené štatútom. V kategórii  vedecká a odborná literatúra súťažilo 27 kníh, krásna literatúra 23, literatúra pre deti a mládež 26, učebnice 15, knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie 25, bibliofilské tlače 1 a v kategórii študijné práce výtvarných a polygrafických škôl súťažilo 21.

 

Knihy zaslané do súťaže hodnotí nezávislá porota zložená z členov direktória súťaže, z ilustrátorov, grafických upravovateľov, fotografov, výtvarných teoretikov, polygrafov, vydavateľov a ďalších odborníkov, ktorých určí direktórium. Porota v tomto roku zasadala 15. a 16. februára 2011 v BIBIANE, medzinárodnom dome umenia pre deti.

5.5.2011

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011