Aktuality

Úvod

Ministerstvo kultúry SR Transformácia TASR.

Členovia pracovnej skupiny na  prípravu novely zákona č. 385 / 2008 Z.z.

o TASR a o zmene niektorých zákonov.

 

1.   PhDr. N. Slavíková, generálna riaditeľka  sekcie médií , audiovízie a autorského práva

2.   JUDr. I. Laššáková, riaditeľka odboru mediálneho práva a audiovízie

3.   JUDr. O. Fedorová, odbor mediálneho práva a audiovízie

4.   JUDr. Ľ. Vrobelová,  zastupujúca riaditeľka odboru legislatívy a práva

5.   Ing. V. Šoltysová, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a projektového riadenia

6.   Ing. R. Sádecký, riaditeľ kancelárie ministra – koordinátor pracovnej skupiny

7.   PhDr. Eva Chudinová, kancelária ministra

8.   P. Pavlík, poradca ministra

9.   PaedDr. Pavol Múdry

      Predseda Správnej rady IPI (Medzinárodný tlačový inštitút) Slovensko

10. PhDr. J. Rezník, generálny riaditeľ TASR

11. Ing. V. Klimeš, mediálny expert

12. Ivan Sámel, predseda predstavenstva SITA

13. Andrej Miklánek, RTVS

14. Mgr. Viera Bieliková, ekonomická expertka

15. Doc. Samuel Brečka, Fakulta masmédií PEVS

16. Peter Kubínyi, predseda Slovenského Syndikátu novinárov

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011