Aktuality

Úvod

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje 9. ročník súťaže Múzeum roka 2011.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so Štatútom súťaže Múzeum roka, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15. mája 2010,  vyhlasuje  9. ročník súťaže Múzeum roka 2011.

Súťaž sa uskutoční v súlade s Pravidlami súťaže Múzeum roka, ktoré nadobudli účinnosť dňa 15. mája 2010 a sú zverejnené  na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Hodnoteným  obdobím je 1. január 2011 až 31. december 2011. Prihlášky do súťaže musia múzeá a galérie zapísané v registri zaslať do 28.  februára 2012 na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje, 
 
že víťaz súťaže v prvej kategórii  - špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou
 
a víťaz súťaže v druhej kategórii  - regionálne, mestské a miestne múzeá , regionálne, mestské a miestne galérie
 
získa: 
a) osvedčenie o udelení a užívaní titulu Múzeum roka 2011 alebo Galéria roka 2011,
b) finančnú odmenu vo výške 2000,- €,
c) artefakt symbolizujúci udelenie titulu Múzeum roka 2011 alebo Galéria roka 2011.

 

Ing. Milan Buday
Sekcia kultúrneho dedičstva MK SR
+421 02 20482 431

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011