Aktuality

Úvod

Ministerstvo kultúry navrhuje novelu autorského zákona, ktorá zabráni opakovaniu absurdných prípadov typu SOZA versus Pohorelá

Ministerstvo kultúry našlo rýchle legislatívne riešenie, ktoré v budúcnosti zabráni opakovaniu absurdných prípadov typu Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA) – Pohorelá, prípadne SOZA – Heľpa a ďalšie obce na Slovensku. Prostredníctvom poslaneckého návrhu sa už na júlovú schôdzu parlamentu dostane novela autorského zákona, ktorá umožní usporiadateľovi verejného kultúrneho podujatia, aj v prípade, že si vopred nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, dodatočne preukázať, že na jeho kultúrnom podujatí neboli použité chránené diela. Organizácia kolektívnej správy potom nebude môcť od neho vymáhať žiadne platby v súvislosti s týmto podujatím.

Ministerstvo kultúry sa k tomuto kroku rozhodlo až po niekoľkodňovej medializácii spomenutého prípadu, v ktorom emócie na oboch stranách postupne začali prevažovať nad racionalitou. Zákony v každej krajine by mali slúžiť ako základný rámec správania sa a vzájomného fungovania ľudí a inštitúcií v spoločnosti. Zákony by však pritom nemali zvýhodňovať jednu skupinu oproti druhej. V prípade SOZA versus Pohorelá prišlo ale k absurdnej situácii, kedy si na jednej strane obec síce nesplnila ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu pre organizátora verejného kultúrneho podujatia zo zákona, čím na strane druhej SOZA, nezávislé občianske združenie, vykonávajúce kolektívnu správu autorského práva,  brala program, ktorý na akcii odznel, bez skúmania a citlivejšieho prístupu automaticky ako chránený. Napriek tomu, že podľa zástupcov obce na podujatí deti iba spievali ľudové piesne. A následne obci vystavila známu faktúru.

Iné rýchle legislatívne riešenie v novele nie je možné zrealizovať, keďže oblasť výnimiek a obmedzení je harmonizovaná v rámci práva Európskej únie a priestor pre národné úpravy je tu jasne vymedzený. Komplexné, moderné riešenie všetkých otázok týkajúcich sa ochrany autorských práv a takisto výkonu chránených a nechránených diel na verejnosti bude ministerstvo kultúry riešiť v úplne novom autorskom zákone, ktorý je jednou z priorít rezortu. Nový autorský zákon bude nielen reagovať na súčasné potreby ochrany práv autorov a ďalších nositeľov práv, ale aj na nové spôsoby a prístupy k používaniu chránených obsahov v digitálnom veku a bude podporovať kreativitu a tvorivosť autorov. Na jeho prípravu bude vytvorená pracovná skupina, aj za účasti zahraničných odborníkov na autorské právo.

Napriek tomu, že  SOZA vykonáva kolektívnu správu autorského práva na základe poverenia z ministerstva kultúry, od rezortu je nezávislá. Keďže však ministerstvo kultúry môže v SOZA ako v organizácii kolektívnej správy vykonávať dohľad nad tým, ako si plní konkrétne povinnosti, ktoré jej ustanovuje zákon, rozhodol sa minister kultúry takýto dohľad zrealizovať aj v súvislosti s prípadmi SOZA – Pohorelá a SOZA – Heľpa. Dnes odišiel z ministerstva list, v ktorom bude SOZA vyzvaná, aby rezortu predložila všetky relevantné informácie a podklady k obom prípadom.

Referát styku s médiami MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011