Aktuality

Úvod

Minister vymenoval troch členov Rady Slovenského filmového ústavu


Minister kultúry SR Daniel Krajcer vymenoval s účinnosťou od 16. februára 2011 troch členov Rady Slovenského filmového ústavu, a to Oľgu Fedorovú, Františka Gyárfáša a Ondreja Šulaja.


Menovanie sa uskutočnila podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Slovenský filmový ústav sústreďuje, uchováva, ochraňuje a verejnosti sprístupňuje filmové a iné audiovizuálne diela a dokumentačné materiály. V oblasti kinematografie je jedinou štátnou inštitúciou na Slovensku, ktorá sa komplexne zaoberá filmom a kinematografiou ako takou.

 

18.2.2011
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011