Aktuality

Úvod

Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil titul Múzeum roka 2011 a Cenu Andreja Kmeťa

Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes ( 17. 5. 2012 ) na slávnostnom podujatí v predvečer Medzinárodného dňa múzeí titul Múzeum roka 2011 a takisto aj Cenu Andreja Kmeťa.

Laureátmi titulu Múzeum roka 2011 sa stali – v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica  a v kategórii regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie Múzeum mesta Bratislavy.

Na Cenu Andreja Kmeťa (udeľovanie ceny bolo obnovené v roku 2008 pri príležitosti 100. výročia úmrtia zakladateľa slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa) bolo v tomto roku nominovaných 14 významných osobností, porota z nich odporučila udeliť ju šiestim kandidátom:
- Nore Baráthovej - za celoživotnú prácu a  výsledky dosiahnuté vo vednom odbore história
- Oľge Bodorovej - za celoživotnú odbornú prácu v múzejníctve a v oblasti etnológie
- Milanovi Leščákovi - za celoživotnú prácu a výsledky dosiahnuté v oblasti folkloristiky
- Ladislavovi Mlynkovi in memoriam - za významné zásluhy pri ochrane kultúrneho dedičstva a rozvoji vedného odboru muzeológia
- Irene Pišútovej - za celoživotný prínos do oblasti skúmania, uchovávania a prezentácie kultúrneho dedičstva
- Petrovi Slavkovskému - za celoživotnú odbornú prácu v oblasti etnológie a výsledky dosiahnuté výskumom tradičnej ľudovej kultúry


Titul Múzeum roka udeľuje minister kultúry za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností v múzeu alebo galérii a  komplexný profesionálny prístup už od roku 2003. Múzeum  alebo galéria ašpirujúce na titul musia dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých 5 predmetoch súťaže – od akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, cez vedecko-výskumnú činnosť, cez bezpečnosť a odbornú ochranu zbierkových predmetov, až  po prezentáciu a interpretáciu zbierkových predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetovú a mediálnu propagáciu. O udelení titulu v tomto roku rozhodovala deväťčlenná porota, ktorú menoval minister kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie a ministerstva kultúry.

Laureátmi Ceny Andreja Kmeťa sa stávajú osobnosti z oblasti múzeí, galérií, folkloristiky a etnografie, a to za celoživotnú odbornú prácu pre rozvoj múzeí a galérií na Slovensku, za významné vedecké počiny a aktivity prispievajúce k  ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva. Návrhy ocenených predkladajú ministrovi kultúry zástupcovia Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR

Referát styku s médiami MK SR

 


Minister kultúry Marek Maďarič


Minister kultúry SR Marek Maďarič odovzdáva Cenu Andreja Kmeťa Milanovi Leščákovi


Riaditeľ Múzea mesta Bratislavy Peter Hyross

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011