Aktuality

Úvod

Minister kultúry SR Marek Maďarič podpísal Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky na roky 2012 – 2014

Minister kultúry SR Marek Maďarič dnes 1.6.2012 podpísal Program spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a ministrom kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky Bogdanom Zdrojewskim na roky 2012 – 2014. Udalosť sa konala v priestoroch Slovenského kultúrneho inštitútu v Prahe po ukončení stretnutia ministrov kultúry krajín Vyšehradskej skupiny.

Program spolupráce nadväzuje na článok 27 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci podpísanej v Bratislave 23. marca 2000.

Zmluvné strany sa podpisom zaviazali pokračovať v spolupráci v rámci medzinárodných festivalov, v spolupráci v oblasti vizuálneho umenia, architektúry a dizajnu, na organizovaní výstav v oblasti súčasného umenia a ochrane kultúrneho dedičstva oboch štátov.

Zároveň sa dohodli podporovať spoluprácu múzeí a galérií - múzeum SNP v Banskej Bystrici bude spolupracovať so Štátnym múzeom Auschwitz – Birkenau v Osvienčime a Múzeum židovskej kultúry v Bratislave s národným múzeom Majdánek.

Zmluvné strany zároveň podporia výstavu Jánošík – človek a legenda v Slovenskej republike a Sliezske múzeum v Katoviciach zorganizuje výstavu Tvár súčasného slovenského múzea, ktorá sa bude konať v roku 2012.

V rámci knižnej kultúry zmluvné strany podporia spoluprácu medzi Literárnym informačným centrom v Bratislave a Inštitútom knihy v Krakove. Podpora sa bude týkať najmä prekladateľských aktivít, vydávania prekladov diel slovenskej literatúry do poľského jazyka a diel poľskej literatúry do slovenského jazyka, ale aj spolupráce slovenských a poľských vydavateľstiev.Referát styku s médiami MK SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011