Aktuality

Úvod

Minister kultúry reaguje na medializované články o dlhoch STV

 

V súvislosti s informáciami o dlhoch Slovenskej televízie voči spoločnosti Towercom minister kultúry Daniel Krajcer reaguje:


 
Publikované informácie sú len ďalším dôkazom, že situácia v STV je katastrofálna a je potvrdením opodstatnenosti razantného a rýchleho konania v oblasti verejnoprávnych médií. Zároveň je ukážkou ako manažment STV pracuje, uzavrel nevypovedateľnú zmluvu na 200 miliónov eur so spoločnosťou Towercom, pritom STV narába s verejnými finančnými prostriedkami. Ministerstvo kultúry nemá kompetenciu vstupovať do vzťahov verejnoprávnej inštitúcie a súkromnej spoločnosti, situácia je však potvrdením správneho postupu rezortu kultúry smerom k reforme verejnoprávnych médií. Zodpovednosť za celé konanie je na manažmente Slovenskej televízie. Minimálne je neštandardné, ak sa STV  nechce so súkromnou spoločnosťou Towercom dohodnúť, keď uzavreli nevypovedateľnú zmluvu“.

V súvislosti so vznikom novej RTS a dlhov verejnoprávnej STV, je najpodstatnejšie, aby manažment identifikoval dlhy, ktoré má Slovenská televízia, až potom je možné hovoriť o oddlžovaní. Samozrejme, že existuje dohoda s ministerstvom financií, že dlhy STV sa budú riešiť, ale spôsob je možné určiť až po ich presnej identifikácii.

Dnes sme v situácii, keď zrejme nikto presne nevie, ako STV nakladá s verejnými zdrojmi. Bude dobré, ak sa dozorná komisia, ktorá po včerajšom rokovaní vlády je opäť v plnom zložení, čo najskôr opäť pozrie na situáciu vo verejnoprávnej STV. Dúfam, že aspoň Rada STV v tejto chvíli chápe, prečo mám záujem na tom, aby 10 miliónov eur, ktoré má STV dostať na pôvodnú tvorbu, boli  využité účelne, hospodárne a transparentne. Môžem však verejnosť ubezpečiť, že všetky kroky, ktoré robím, smerujú k zachovaniu médií verejnej služby na Slovensku“, konštatuje minister kultúry SR Daniel Krajcer.

 

2.12.2010

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011