Aktuality

Úvod

Minister kultúry na konferencii : Výskum a obnova hradnej architektúry

Minister kultúry SR Daniel Krajcer  dnes (22. novembra) vystúpil s príspevkom na konferencii Výskum a obnova hradnej architektúry, ktorá sa koná od  22. až 24. novembra 2010  v Bratislave v Centre  vedecko–technických informácií v Bratislave.

Témou konferencie je interdisciplinárna prezentácia stavu pamiatkovej ochrany výskumu a obnovy hradnej architektúry na Slovensku od roku 2002, t. j. od platnosti zákona o ochrane pamiatkového fondu.

Konferencia bude zameraná na prezentáciu jednotlivých druhov pamiatkových, archívnych a prírodovedných výskumov, ktorých výsledky boli pretavené do metodiky obnovy a prezentácie nálezov z uvedených výskumov pri obnove hradnej architektúry a vyhodnotenie obnovy hradov za posledné obdobie.

Súčasťou konferencie bude zhodnotenie technického stavu torzálnej hradnej architektúry a technologických postupov použitých pri konzervovaní hradných ruín.

22.11.2010

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011