Aktuality

Úvod

Minister kultúry Daniel Krajcer vymenoval nových členov Audiovizuálneho fondu

Minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer vymenoval tento týždeň dvoch nových členov rady Audiovizuálneho fondu, za oblasť nezávislých producentov v audiovízii prof. Zuzanu Gindl-Tatárovú a za oblasť distribúcie audiovizuálnych diel Ľubu Féglovú. Minister kultúry Daniel Krajcer to vníma ako ďalší krok k väčšej dôveryhodnosti a transparentnosti v činnosti Audiovizuálneho fondu.

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo 21. decembra 2010 výzvu na predkladanie návrhov na vymenovanie členov rady Audiovizuálneho fondu . V stanovenom termíne 17. januára 2011 bolo doručených päť návrhov na vymenovanie za člena rady z oblasti nezávislých producentov a tri návrhy na vymenovanie člena rady z oblasti distribúcie audiovizuálnych diel. Prof. Zuzanu Gindl-Tatárovú navrhli do funkcie člena rady Audiovizuálneho fondu: Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Slovenský filmový ústav a Slovenská filmová a televízna akadémia. Mgr. Ľubu Féglovú navrhli do funkcie člena rady Audiovizuálneho fondu: Film Europe s.r.o., Cinemax a.s. a Continental Film s.r.o.

 

28.1.2011
Mgr. Andrej Piško, Referát styku s médiami
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421-2-204 82 115, mobil: 421-905 510 143

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011