Aktuality

Úvod

Minister D. Krajcer navštívil kino Lumière

Minister kultúry Daniel Krajcer dnes (29.9.2011) navštívil novootvorené bratislavské kino Lumière, ktoré po prvý raz v histórii (od r. 1976) prevádzkuje Slovenský filmový ústav. Ako ministra informoval generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký, SFÚ do budúcna pripravuje kompletnú rekonštrukciu a prestavbu tohto objektu, plánujú ju na rok 2013, pričom SFÚ v spodných priestoroch objektu vybuduje vlastné digitalizačné pracoviská. P. Dubecký ministra informoval aj o šiestej edícii slovenských filmov, z ktorých prvý sa zajtra dostáva na trh. Je to séria 10 slovenských filmov, ktoré sa v digitalizovanej podobe dostanú k širokej verejnosti. Sú medzi nimi filmy Štvorylka, Šťastie príde v nedeľu, Rodná zem, Kapitán Dabač a ďalšie.

 

Tlačové správy Slovenského filmového ústavu

K záujemcom sa dostáva DVD edícia Slovenský film 40. a 50. rokov

Túto jeseň Slovenský filmový ústav (SFÚ) v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press a s finančnou podporu Audiovizuálneho fondu vydáva ďalšiu z DVD edícií s desiatkou významných slovenských titulov, ktorými mapuje slovenskú kinematografiu naprieč desaťročiami. Po edíciách z predchádzajúcich rokov sa k záujemcom tentoraz dostáva kolekcia Slovenský film 40. a 50. rokov, v ktorej každý týždeň od 30. septembra 2011 vyjde jedno DVD s filmom zo spomínaného obdobia.

Aktuálna DVD edícia Slovenský film 40. a 50. rokov prinesie počas nasledujúcich týždňov desať významných titulov, tri z nich sú v réžii Paľa Bielika, najvýraznejšieho tvorcu tohto obdobia. Desiatku filmov tvoria snímky Kapitán Dabač Paľa Bielika, Šťastie príde v nedeľu Jána Lacka, Rodná zem Jozefa Macha, Štyridsaťštyri Paľa Bielika, Štvorylka Jozefa Medveďa, Varuj..! Martina Friča, Vlčie diery Paľa Bielika, Katka Jána Kadára, Čert nespí Petra Solana a Františka Žáčka a Dáždnik svätého Petra Vladislava Pavloviča a Frigyesa Bána. Všetkých desať DVD nosičov vyjde s rovnakým obsahom ako po minulé roky, okrem filmov sú na nich aj bonusy, medzi nimi informácie o filme, ohlasy z tlače, profily tvorcov a fotogaléria. Titulky a menu majú DVD slovenské a anglické a ku každému filmu je ako predfilm pripojený jeden dobový Týždeň vo filme. Osem filmov z edície je aj s komentárom pre nevidiacich (Kapitán Dabač, Šťastie príde v nedeľu, Rodná zem, Štvorylka, Varuj...!, Vlčie diery, Čert nespíDáždnik svätého Petra). Ako súčasť s každým DVD vyjde časopis, ktorý prostredníctvom rozhovorov a profilov tvorcov, štúdií k filmom či výňatkov z dobovej tlače ilustruje dobu vzniku týchto diel aj ich prijatie divákmi a kritikou.

Edícia Slovenský film 40. a 50. rokov sa na vydanie pripravovala už vlani, vzhľadom na technický stav starších titulov a náročnosť ich spracovania sa presunula na tento rok. Všetky filmy edície sa tak k divákom dostanú v kvalitnom spracovaní s reštaurovaným obrazom aj zvukom. Vzhľadom na veľké poškodenie materiálov sa kompletné digitálne spracovanie filmov pri tejto edícii realizovalo až dva roky, pričom najnáročnejšie bolo reštaurovanie obrazu. Grading obrazu filmu Šťastie príde v nedeľu vykonal jeho pôvodný kameraman Vladimír Ješina, ktorý ako blízky spolupracovník a priateľ Paľa Bielika upravoval aj jeho filmy Kapitán DabačŠtyridsaťštyri. Grading obrazu na filme Čert nespí, ktorého kameramanom bol tiež Vladimír Ješina, zo zdravotných dôvodov v zastúpení Vladimíra Ješinu vykonal Peter Csordás. O zastúpení kameramanov, ktorí už nežijú, pri ďalších filmoch rozhodla Asociácia slovenských kameramanov. Pri väčšine filmov robil grading obrazu kameraman Stanislav Szomolányi (Katka, Rodná zem, Štvorylka, Dáždnik svätého Petra), pri ďalších kameraman Vladimír Holloš (Varuj...!, Vlčie diery).

Jednotlivé filmy DVD edície Slovenský film 40. a 50. rokov budú rovnako ako po minulé roky vychádzať v týždenných intervaloch od piatka 30. septembra do 2. decembra 2011, ako prvý vyjde Kapitán Dabač Paľa Bielika. Zakúpiť si ich bude možné v novinových stánkoch, priamo vo vydavateľstve Petit Press, v predajni KLAPKA.SK na Grösslingovej ul. 43 a na www.petitshop.sme.sk alebo www.klapka.sk.

 

Projekt DVD kolekcie desiatich slovenských filmov Slovenského filmového ústavu a vydavateľstva Petit Press vznikol v roku 2006 so zámerom obnoviť záujem divákov o pôvodnú filmovú tvorbu a zároveň upozorniť na to, že aj na Slovensku vznikajú kvalitné diela. DVD edícia Slovenský film 40. a 50. rokov je už šiestou v poradí, vďaka ktorej sa k záujemcom dostávajú významné filmy slovenskej kinematografie z príslušných desaťročí. Nadväzuje na predchádzajúce edície, v ktorých sa k divákom dostali už filmy z 80., 70. a 60. rokov, pričom tie vzhľadom na bohatosť tvorby tohto najvýznamnejšieho obdobia v slovenskej kinematografii vyšli rozdelené do dvoch edícií. V minulom roku vyšla na DVD Zlatá kolekcia slovenských rozprávok s piatimi titulmi. Všetky edície sa stretli s priaznivou odozvou u odbornej i laickej verejnosti. Viac informácií o DVD edícii Slovenský film 40. a 50. rokov, jej jednotlivých tituloch i o ďalších edíciách nájdete na www.sfu.sk.

 

Termíny vydania DVD edície Slovenský film 40. a 50. rokov:

 

Kapitán Dabač (1959), r. Paľo Bielik – 30. september 2011

Šťastie príde v nedeľu (1958), r. Ján Lacko – 7. október 2011

Rodná zem (1953), r. Josef Mach – 14. október 2011

Štyridsaťštyri (1957), r. Paľo Bielik – 21. október 2011

Štvorylka (1955), r. Jozef Medveď, Karol Krška – 28. október 2011

Varuj...! (1946), r. Martin Frič – 4. november 2011

Vlčie diery (1948), r. Paľo Bielik – 11. november 2011

Katka (1949), r. Ján Kadár – 18. november 2011

Čert nespí (1956), r. Peter Solan, František Žáček – 25. november 2011

Dáždnik svätého Petra (1959), r. Vladislav Pavlovič, Frigyes Bán – 2. december 2011

 

Kino Lumière

Slovenský filmový ústav (SFÚ) otvoril dňa 5. septembra 2011 v centre Bratislavy kino. Je ním Kino Lumière (bývalé Charlie centrum), ktoré sa nachádza na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Premieta sa v dvoch kinosálach na prízemí, z ktorých každá denne v dvoch predstaveniach ponúkne filmy z domácej, európskej i svetovej kinematografie. S kinom Lumière sa do centra Bratislavy vracajú aj filmy, ktoré nepatria do mainstreamovej kinematografie a majú málo príležitostí dostať sa k divákovi.

Kino Lumière je bývalé kino Charlie centrum a Charlie’s, ktoré sídli na Špitálskej ulici 4 v Bratislave. Je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe ho má Slovenský filmový ústav (SFÚ) od roku 1991, kedy sa stal samostatnou inštitúciou a tieto priestory dostal do svojej zriaďovacej listiny delimitáciou zo Slovenskej filmovej tvorby Koliba. Od začiatku boli priestory filmového klubu prevádzkované prostredníctvom nájomcov –  spoločnosti Štúdio Tri, s. r. o. a Charlie´s Rudolfa Biermanna, ktorá ho celé 90. roky mala v prevádzke. SFÚ ho využíval len na prevádzkovanie archívneho kina Filmotéka. Posledným nájomcom týchto priestorov bola spoločnosť IC Centrum, s. r. o., ktorá napriek vypršaniu nájomnej zmluvy 31. júla 2007  priestory užívala naďalej bez právneho titulu až do konca roku 2009, kedy SFÚ z dôvodu neplatenia nákladov za elektrickú energiu prerušil jej dodávku a zabezpečil ukončenie prevádzkovania týchto priestorov. Odvtedy bol objekt uzavretý. V súčasnosti s bývalým nájomcom bežia ešte dva súdne spory, pričom jeden je už ukončený právoplatným rozsudkom, na základe ktorého sa reprezentanti SFÚ so súdnym exekútorom, notárom a právnym zástupcom dňa 11. júla 2011 dostali do objektu. Odvtedy za rekordne krátky čas pripravil SFÚ prevádzku tohto objektu pod názvom Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu so sprístupnením pre verejnosť od 5. septembra 2011. Je to po prvýkrát, čo SFÚ tieto priestory prevádzkuje sám.

SFÚ od septembra sprístupnil pre verejnosť dve najväčšie kinosály, ktoré sa nachádzajú na prízemí s počtom sedadiel 209 a 87, premieta sa v každej dvakrát denne. Pred začiatkom užívania obe kinosály prešli základnou technickou úpravou, vymenili sa premietacie plátna a sfunkčnili technologické zariadenia. Zatiaľ sa v kine budú premietať 35 mm filmové nosiče, ale s kvalitným dolby stereo zvukom, ktorý v tomto objekte nebol. Kompletnou očistou a údržbou prešli aj sedačky v kinosálach a celý priestor prízemia. K otvoreniu Kina Lumière hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, že „v súčasnosti je našou prioritou tieto priestory čo najskôr sprístupniť, pretože stav, v akom sa kiná v Bratislave nachádzajú, je katastrofálny. SFÚ do budúcna pripravuje kompletnú rekonštrukciu a prestavbu tohto objektu, plánujeme ju na rok 2013, pričom SFÚ v spodných priestoroch objektu vybuduje vlastné digitalizačné pracoviská. Súčasné sprevádzkovanie robí SFÚ z vlastných zdrojov, prestavba a rekonštrukcia bude spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie cez program OPIS 2.“

K dramaturgii Kina Lumière Peter Dubecký hovorí: „V septembri začneme premietať filmy z najväčšej nekomerčnej putovnej prehliadky Projekt 100 – 2011, a tak sa do tohto kina dostanú filmy ocenené hlavnými cenami na najprestížnejších medzinárodných festivaloch. Neskôr by tento priestor mal slúžiť aj na premiéry slovenských a európskych filmov. Do budúcna by sme radi kino smerovali aj k detskému divákovi, seniorom a zameriame sa aj na filmové vzdelávanie. Chceme robiť Malé dejiny kinematografie s lektorskými úvodmi, pripomínať jubileá. Už dnes je niekoľko festivalov, ktoré by do konca roka v tých priestoroch radi realizovali časť svojich aktivít, intenzívne sa o ne zaujímal MFF Bratislava, ale aj Jeden svet, Filmový festival inakosti a ďalšie. Z okolitých archívov zasa vieme, že je záujem spolupracovať na reprezentatívnych prehliadkach národných kinematografií. Radi by sme dali priestor všetkým tým filmom, akciám a podujatiam, ktoré priestor inde nemajú.“ Dramaturgiu Kina Lumière bude zastrešovať jeho programová rada, ktorú tvorí šesť členov, zastupujúcich subjekty v slovenskej kinematografii: Doc. Mgr. art. Marek Leščák, ArtD. (Slovenská filmová a televízna akadémia), Mgr. Silvia Dubecká (Asociácia slovenských filmových klubov), Mgr. Ivana Petríková (MFF Art Film Fest), Mgr. Richard Šteinhübel (Národný filmový archív (NFA) SFÚ), Mgr. Katarína Tomková (Národné kinematografické centrum (NKC) SFÚ) a Zita Hosszúová (manažérka Kina Lumière).

Názov Kina Lumière je podľa Petra Dubeckého „návratom k podstate kinematografie a zároveň je to hold zakladateľom filmu. Navyše tento názov v minulosti niesla jedna z kinosál tohto filmového klubu.“ História staronového Kina Lumière na Špitálskej 4 sa začala písať 12. septembra 1976, jeho štyri kinosály, klubové a kaviarenské priestory dostali vtedy názov Filmový klub. Autorom projektu tohto objektu bol Ing. Arch. Pavol Ondreička, kino patrilo pod Ústredie Slovenského filmu. Filmový klub bol od začiatku svojej existencie miestom väčšiny formálnych aj neformálnych stretnutí nielen divákov s filmom, ale aj filmových tvorcov, pre ktorých sa toto miesto stalo „stánkom“ slovenského filmu. Vstupné na filmové projekcie bude v súčasnosti 4 Eurá, pre členov filmových klubov 3 Eurá. V najbližšej budúcnosti sa plánuje aj sprevádzkovanie kaviarne na prízemí.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011