Aktuality

Úvod

Minister D. Krajcer navštívil dnes Slovenskú národnú knižnicu

Minister kultúry Daniel Krajcer dnes (10.12.2010) navštívil Slovenskú národnú knižnicu v Martine v súvislosti s digitalizáciou kultúrneho dedičstva. Slovenská národná knižnica bude jedným zo žiadateľov financií na digitalizáciu vlastných fondov. Okrem nej to budú napr. Slovenská národná galéria, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Prešove atď.

 Minister sa zaujíma predovšetkým o prípravu projektov v rámci digitalizácie v Slovenskej národnej knižnici, keďže ich vypracovanie ministerstvo ponecháva na jednotlivé inštitúcie, ktoré disponujú dostatočným množstvom kvalifikovaných špecialistov, ktorí môžu pomôcť pri príprave projektov.

 Digitalizácia kultúrneho dedičstva pokračuje napriek zrušenému tendru, ktorý bol podpísaný deň pred parlamentnými voľbami. Pokračovanie digitalizácie znamená, že obrazy, knihy, vzácne listiny, historický nábytok a rad ďalších artefaktov v digitalizovanej podobe budú archivované pre ďalšie generácie.

 Minister kultúry Daniel Krajcer dnes popoludní o 16.00 h navštívi aj Maticu slovenskú v Martine.

 

 

10.12.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011