Aktuality

Úvod

Mimoriadny úspech výstavy slovenskej gotiky v Paríži

Výstavu slovenskej gotiky v Paríži pod názvom Zlatom a ohňom navštívilo 105 tisíc návštevníkov, čo podľa vyjadrení predstaviteľov Múzea de Cluny je mimoriadne dobrá návštevnosť. Výstavu, ktorú pripravila Slovenská národná galéria spolupráci s parížskym Musée de Cluny 14 septembra minulého roka, osobne otvoril minister kultúry SR Daniel Krajcer spolu s francúzskym ministrom Frédéricom Mitterrandom. Výstava trvala do 10. januára 2011.

Komisár výstavy zo Slovenskej národnej galérie Dušan Buran v spolupráci s francúzskymi kurátormi múzea Xavierom Dectotom a Jean-Christophe Ton-Thatom, pripravil výber šesťdesiatich štyroch sochárskych diel, malieb, iluminácií a zlatníckych monštrancií zo zbierok SNG a z ďalších ôsmich slovenských múzeí a galérií, ako aj z cirkevných zbierok štrnástich kostolov a z archívnych zbierok slovenských inštitúcií. Jednotlivé diela slovenskej proveniencie boli prostredníctvom Múzea de Cluny zapožičané aj zo zbierkových fondov múzeí vo Viedni, Budapešti, Ľubľane a Lille.

Výstava sa pripravovala viac rokov a podľa vyjadrenia Boženy Krížikovej, riaditeľky Slovenského inštitútu v Paríži, o výstave písali významné francúzske médiá. Niekoľko citátov:

„ Výstava Zlatom a ohňom. Je jedným z  « božských » prekvapení začiatku sezóny ! “

Beaux Arts Magazine.

„ Ukrižovaný z Kežmarku, dielo Majstra Pavla z Levoče, je veľdielom, ktoré si zaslúži figurovať v každej príručke dejín umenia. “ Le Figaro.

„ Dokonalosť umenia v službách emócie. “Le Monde.

„ Návšteva v Cluny určite podnieti nejedného návštevníka  vybrať sa a stráviť najbližšiu dovolenku v tejto krajine, ktorá zdá sa, nám chystá pekné prekvapenia. “

www.latribunedelart.com, internetový kultúrny žurnál.

„ Slovenské umenie v celej svojej kráse. “Le télégramme.

 „ …slovenské umelecké ohnisko je úžasným objavom pre francúzske publikum. “

L’œil.

„ Odchádzame z výstavy s chuťou vidieť ešte viac a vybrať sa na Slovensko, aby sme na mieste objavili veľkolepé oltáre Majstra Pavla“. Arts Programme.

„ …Rafinovanosť, prepych, až manierizmus, prekvapujú na tejto križovatke Európy,  ktorú sme omylom považovali za vidiecku, izolovanú. “Le Lien.

 

K úspechu výstavy slovenskej gotiky v Paríži prispeli okrem článkov novinárov aj veľkoplošné plagáty po celom Paríži,  pravidelné sprevádzania návštevníkov výstavy dvoma francúzskymi komisármi až do 5. januára. Počas trvania výstavy sa uskutočnili v najväčšej sále múzea aj dve konferencie pre novinárov a odbornú verejnosť.

Je skvelé, že Slovensko sa v Paríži predstavilo vzácnym kultúrnym dedičstvom - slovenským gotickým umením. V spolupráci s Francúzskom chceme intenzívne pokračovať a  v roku 2013, keď budú Európskymi hlavnými mestami kultúry Košice a Marseille, pripravíme viaceré spoločné kultúrne aktivity. Dohodli sme sa na tom s ministrom kultúry Francúzska Frédéricom Miterrandom počas mojej septembrovej návštevy v Paríži“, skonštatoval minister kultúry Daniel Krajcer.

Slovenský inštitút v Paríži inicioval aj organizovanie „privátnych“ prehliadok pre jednotlivcov, ale aj pre skupiny (z posledných návštev expozície bola senátorka a prezidentka Rady departementu Horných Pyrenejí pani Jossette Durrieu, riaditelia zahraničných inštitútov a kultúrnych centier v Paríži, klub manželiek zahraničných vojenských pridelencov, slovenskí diplomati a ich priatelia...). Dôležitým momentom bola aj paralelná výstava francúzskej gotiky „Francúzsko v roku 1500“ v parížskej národnej galérii Grand Palais, kde boli odkazy aj na výstavu slovenskej gotiky v Múzeu Cluny a predaj katalógov a pohľadníc k našej výstave.

Slovenský inštitút  v Paríži pri tejto príležitosti zorganizoval aj viacero sprievodných podujatí. Napríklad sériu koncertov starej hudby. Vystúpil komorný orchester Solamente naturali, katedrála Saint-Louis Paláca Invalidovne; koncert slovenského organistu - Imricha Szabóa, katerdrála Notre Dame; koncert speváckeho zboru Bratislavského konzervatória, sála Múzea Cluny; koncert speváckeho zboru Schola Gregoriana Bratislaviensis, kostol Saint-Séverin;, organový koncert Moniky Melcovej, katedrála Saint-Louis Invalidovne. Ďalším zo sprievodných podujatí bol cyklus jedenástich celovečerných slovenských filmov s francúzskymi titulkami z tvorby posledných päťdesiatich rokov v prestížnom kine “Le Champollion“. Slovensko predstavilo filmy deviatich slovenských režisérov.

Gotika

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011