Aktuality

Úvod

Medzinárodný tlačový inštitút povzbudený pokrokom v práve na odpoveď v návrhu novely slovenského tlačového zákona po stretnutí s ministrom kultúry

Medzinárodný tlačový inštitút ( IPI )  vyhlásil, že je povzbudený pokrokom, ktorý urobila slovenská strana vo svojom úsilí splniť bod svojho programového vyhlásenia, zmeniť kontroverzný tlačový zákon z roku 2008.

Delegácia Medzinárodného tlačového inštitútu sa  stretla v piatok v Bratislave s ministrom kultúry Danielom Krajcerom , ktorá povedal, že  jeho vláda navrhla novelu zákona, ktorá zmení doteraz platné právo na odpoveď.  Právo na odpoveď dovoľuje politikom komentovať všetko, čo sa o nich zverejní aj vtedy, ak je správa fakticky presná.

Krajcer povedal, že navrhovaná legislatíva umožní právo na odpoveď iba vtedy, ak je správa nepresná, neúplná alebo skresľujúca pravdu a ukladá dôkazné bremeno strane uplatňujúcej si právo na odpoveď. Verejní činitelia si nemôžu uplatniť právo na odpoveď ak sa predmetná správa netýka výkonu funkcie verejného činiteľa a umožní uplatniť si buď právo na odpoveď alebo právo na opravu ale vylučuje uplatnenie oboch práv spolu ako umožňuje súčasná legislatíva.

Postup slovenskej vlády je v súlade so sľubom premiérky Ivety Radičovej zo septembra  minulého roka  počas svojho príhovoru na 60. svetovom kongrese Medzinárodného tlačového inštitútu.

Radičová, ktorá sa stala predsedníčkou vlády v júli 2010 po Róbertovi Ficovi, sľúbila zmeniť právo na odpoveď a ostatné časti tlačového zákona prijatého v roku 2008, ktorý kritici označili ako Ficov nástroj ako nasadiť náhubok médiám. Radičová vo svojom príhovore kritizovala prísne sankcie, ktoré sú ustanovené v tlačovom zákone, ktoré  viedli k autocenzúre novinárov a celkovo zákon vedie k silnej regulácii médií.

Podpredseda Medzinárodného tlačového inštitútu a člen slovenského výboru Pavol Múdry, ktorý bol členom delegácie ktorá sa stretla a rokovala s ministrom Krajcerom povedal: „  Vítame prístup ministra kultúry , ktorý so zástupcami  médií  komunikuje  pri tvorbe legislatívnych návrhov.

 

Tlačová správa v anglickom znení ako bola uverejnená 21.2. 2011 na www.freemedia.at

 

IPI Encouraged by Proposed Reforms to Slovak Press Law

Cites Progress on “Right to Reply” During Meeting with Cultural Minister

Steven Ellis, Press Freedom Adviser

The International Press Institute (IPI) said today that it is encouraged by Slovak authorities’ progress in honouring their commitment to revise the country’s controversial 2008 press law.

An IPI delegation met Friday in Bratislava with Slovak Minister of Culture Daniel Krajcer, who said his government was proposing legislation that would change the “right to reply” currently present in Slovak law. The right allows politicians to comment on everything that is reported about them, even if the report is factually accurate.

Krajcer told the group that the proposed legislation would accord the right only where a report is “inaccurate, incomplete or distorts the truth,” and would place the burden of proof on the party seeking to invoke the right. Public officials could not invoke the right unless a report is unrelated to performance of official duties, he said, and the right would only allow for a response or a correction, rather than both, as allowed under the current law.

The Slovak government’s move accords with a pledge by Prime Minister Iveta Radičová last September during an address at IPI’s 60th anniversary World Congress in Bratislava.

Radičová, who succeeded former Prime Minister Robert Fico in July, promised to reverse the right to reply rule and other elements of the 2008 law which critics have said Fico pushed through in order to muzzle the media. Radičová in her address also criticized harsh sanctions in the law which she said led to self-censorship among journalists, and she took issue with the law’s strong regulation of the media.

IPI Vice Chairman and Slovakian Board Member Pavol Mudry, who was part of the delegation that met with Krajcer and took part in discussions that led to the proposed legislation, said: “We welcome the attitude of the minister of culture in speaking with and listening to media representatives, and in making his decision based on their input.”

This press release is supported by the South and East Europe Media Organisation (SEEMO), an IPI affiliate.

Monday, 21 February 2011

 

 

 

25.2.2011
Mgr. Andrej Piško, Referát styku s médiami
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421-2-204 82 115, mobil: 421-905 510 143

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011