Aktuality

Úvod

Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v tomto roku po piatykrát súťaž „Kultúrna pamiatka roka“. Partnermi súťaže sú  Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a Nadácia SPP a Združenie historických miest a obcí Slovenskej republiky. Do súťaže bolo nominovaných 13 prihlásených súťažných projektov.

V súťažnej kategórii „obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky“ boli udelené trom projektom tituly Kultúrna pamiatka roka, ktoré získali bez uvedenia poradia: za komplexnú obnovu a reštaurovanie mobiliáru dreveného artikulárneho kostola v Hronseku, za reštaurovanie svätyne rímskokatolíckeho kostola sv. Štefana kráľa v Žiline, za komplexnú obnovu a reštaurovanie kaplnka sv. Jána Almužníka v katedrále sv. Martina v Bratislave a v súťažnej kategórii obnova pamiatkového územia bol udelený titul Kultúrna pamiatka roka Mestu Skalica za obnovu a revitalizáciu verejných priestranstiev pamiatkovej zóny. Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky paláca Pálffyovcov v obci Nový Život, časť Tonkovce získala čestné uznanie SPP a Nadácie SPP.

Tituly sa odovzdávali 28.10.2010 v dvorane MK CR SR.

2.11.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Kultúrna pamiatka roka 2009 – fotogaléria
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011