Aktuality

Úvod

Kultúra spája

Minister kultúry Daniel Krajcer pri príležitosti dnešného štartu prvých vytrvalostných pretekov koní  East european endurance ride Bratislava Budapešť 2011 sa stretol so svojim maďarským kolegom, štátnym tajomníkom pre kultúry Ministerstva národných zdrojov Maďarska Gézom Szöcsom.

Na pôde Ministerstva kultúry Slovenskej republiky D. Krajcer a G. Szöcs včera podvečer diskutovali  predovšetkým o spolupráci Slovenska a Maďarska v oblasti kultúry. Konštatovali, že veľmi dobrá je spolupráca najmä v oblasti divadla, múzeí, ale aj výtvarného umenia.

Maďarský partner ocenil návrh ministra kultúry SR Daniela Krajcera, aby sa v prípade pevnostného systému Komárno-Komárom spoločne pokúsili o zápis medzi pamiatky UNESCO. Géza Szöcs pozitívne vyzdvihol aj kroky Ministerstva kultúry SR, ktoré koná v oblasti digitalizácie duševného vlastníctva.

Ďalšou oblasťou, v ktorej by oba štáty mohli spolupracovať v oblasti kultúry, je spoločná filmová tvorba. Napriek tomu, že Ministerstvo kultúry SR zriadilo na podporu filmovej tvorby Audiovizuálny fond a nemá priamy vplyv na poskytovanie dotácií na filmovú tvorbu, minister D. Krajcer myšlienku spolupráce privítal. Géza Szöcs konštatoval, že je optimista a verí, že umelci potrebujú takéto impulzy.

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011