Aktuality

Úvod

Kontrolný deň v bratislavskej Redute

Dnes (27. septembra  2011) sa uskutočnil Kontrolný deň v bratislavskej Redute, sídle Slovenskej filharmónie. Na prehliadke rekonštruovaných priestorov kultúrnej pamiatky sa zúčastnil minister kultúry SR Daniel Krajcer, zástupcovia Ministerstva kultúry SR, generálny riaditeľ Slovenskej filharmónie Marian Lapšanský, generálny riaditeľ dodávateľa prác spoločnosť  ViOn, a.s. Zlaté Moravce,Viliam Ondrejka,  hlavný projektant stavby Ing. Arch Gabriel Drobniak, akad. sochár Vladimír Višváder, zástupca firmy Villard, ktorá sa špecializuje na rekonštrukcie historických budov a pozvaní zastúpcovia slovenských médii.  Na úvod si prítomní prezreli fasádu historickej budovy na námestí Eugena Suchoň, potom sa presunuli na prehliadku – foyer, Malá sála Slovenskej filharmónie,  administratívne priestory, zasklenné nádvorie, ladiarne  a Koncertná sieň Slovenskej filharmónie.

Rekonštrukčné práce plynule pokračujú v súlade s časovým harmonogramom. V letných mesiacoch boli okrem iného položené parkety, uskutočnilo sa reštaurovanie interiérových štúk, montáž historických obkladov stien, interiérových dverí, montáž historického výťahu, obklady a dlažby sociálnych zariadení na 3,4 a 5 podlaží, sadrové omietky stien a stropov.


Minister kultúry Daniel Krajcer vyjadril spokojnosť s priebehom prác na obnove historickej budovy a konštatoval, že „pôvodne bolo na rekonštrukciu Reduty plánovaných 37,8 milióna EUR, v konečnom dôsledku bude rekonštrukcia stáť 30,6 milióna, čo je o 7 miliónov menej. Aj v čase krízy a šetrenia sa podarilo ministerstvu zabezpečiť finančné prostriedky na obnovu Reduty, ktorá bude najreprezentatívnejším priestorom v Bratislave.“ 
V mesiaci október je plánovaná stavba nového organu, ktorý dodá firma  Rieger Orgelbau GmbH z Rakúska.

Popis nového nástroja
Organ pre Slovenskú filharmóniu bude mať 66 registrov a 3 manuály a bude tak patriť k najväčším píšťalovým organom na Slovensku . Organ bude postavený na báze tradičného organárstva. Bude mať klasické zásuvkové vzdušnice s kombinovanou hracou traktúrou (mechanická/elektrická) a registrovou elektrickou traktúrou. Nástroj bude mať dva hracie stoly, mechanický v podstavci organovej skrine a pohyblivý hrací stôl, ktorý bude mať obe traktúry elektrické. V organe budú použité pamäťové kombinácie typu setzer, ktoré budú realizované tzv. Rieger-Electronic-Assistant, vlastným elektronickým systémom firmy. Tento systém ponúkne samostatné karty alebo kľúče do databanky zvukových kombinácií v základnej ponuke pre 10 organistov, pričom každý z nich bude mať k dispozícií 66500 možností na uloženie zvukových kombinácií. Systém umožňuje aj ovládanie tónov a registrov na diaľku za účelom pohodlného ladenia nástroja, ako aj možnosť nahrávania a prehrávania skladieb.
Firma Rieger-Orgelbau - Ich nástroje sa nachádzajú v koncertných sieňach a chrámoch na všetkých kontinentoch, napríklad vo viedenskom Stephansdome a Musikvereine, koncertnej sieni Parížskeho konzervatória, dva obrie nástroje v Shanghai Oriental Art Center a Shenzhen Cultural Centre v Číne. Minulý rok dokončila firma katedrálny organ pre slávnu katedrálu v Regensburgu (Nemecko). 

Slávnostné otváracie koncerty v Koncertnej sieni SF sú plánované na  štvrtok a piatok 26. a 27. januára 2012. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor / Blanka Juhaňáková, zbormajsterka /, sólisti -   Simona Houda-Šaturová, soprán, Terézia Kružliaková, alt, Ľudovít Ludha, tenor, Peter Mikuláš, bas pod taktovkou šéfdirigenta SF Emmanuela Villauma uvedú Symfóniu č. 9 d mol op. 125 Ludwiga van Beethovena.


Slávnostný koncert pri príležitosti inaugurácie nového organa  zaznie v nedeľu 15. apríla o 16,00 h. Vystúpia na ňom poprední slovenskí organisti – Imrich Szabó, Bernadetta Šuňavská, Ján Vladimír Michalko, Zuzana Ferjenčíková, Ferdinand Klinda a Monika Melcová.  
Podrobný priebeh stavebných prác

Jún 2011:

 • Ukončenie prác na železobetónových konštrukciách suterénu
 • Betonáž železobetonovej šachty osobno-nákladného výťahu – dobeh kabíny
 • Príprava – rozvody médií v podlahe malej sály
 • Omietka muriva priečok sociálnych zariadení
 • Fasáda v rozsahu Medená 9-10
 • Búracie práce – stavebná pripravenosť pre stupačky vody, kanalizácie, UK a VZT
 • Práce reštaurovania interiérových štukov veľká sála, foyer 3.NP, foyer 2.NP, 4.NP
 • Príprava pôvodných konštrukcií na nadstavbu objektu
 • Ukončenie výkopu a podkladové vrstvy podláh v technických miestnostiach 1.PP
 • Príprava a výroba OK nadstavby, montáž OK nadstavby
 • OK schody do nahrávacieho štúdia 5.NP
 • OK pavlač a schodisko v dvorane objektu
 • Dodávka a montáž dverí veľká sála
 • Realizácia poterov 5.NP
 • Montáž lavičiek bodových ťahov nad organom
 • Dodávka a montáž OK nádvoria
 • Dodávka a montáž skla dvorany
 • Práce SDK konštrukcií na 5.NP


Júl 2011:

 • Pokládka parkiet
 • Práce reštaurovania interiérových štúk
 • Nadstavba OK v časti Medená ulica, opláštenie nadstavby detaily pri výťahovej šachte
 • Spádové vrstvy strešného plášťa nadstavby
 • Finálna vodovzdorná vrstva strechy nadstavby
 • Repasácia zámočníckych výrobkov
 • Spätná  montáž historických obkladov stien
 • Montáž interiérových dverí
 • Dodávka a montáž SDK konštrukcií – stropov, priečok na 5.NP a 6.NP
 • Práce na stavebnej príprave pre organ – pódium pevná časť
 • Práce na repasácii zámočníckych výrobkov
 • Dodávka a montáž historického výťahu
 • Montáž  OK prestrešenie nádvoria
 • Montáž skla na prestrešení nádvoria
 • Ukončenie prác na OK nahrávacie štúdio 5.NP
 • Kanalizácia – smer na Palackého ulicu
 • Murovanie priečok sociálnych zariadení na 6.NP
 • Realizácia podkladových vrstiev podlahy pod parkety a dlažby na 5.NP a 6.NP
 • Realizácia podhľadov SDK na 3 a 4.NP – zakrytie VZT rozvodov
 • Realizácia požiarnych utesnení, požiarnych prestupov


August 2011:

 • Pokládka parkiet
 • Práce reštaurovania interiérových štukov
 • Nadstavba OK v časti Medená ulica, opláštenie nadstavby detaily pri výťahovej šachte
 • Finálna vodovzdorná vrstva strechy nadstavby
 • Repasácia zámočníckych výrobkov
 • Spätná  montáž historických obkladov stien
 • Montáž interiérových dverí
 • Dodávka a montáž SDK konštrukcií – stropov, priečok na 5.NP a 6.NP
 • Práce na stavebnej príprave pre organ – pódium pevná časť
 • Dodávka a montáž historického výťahu
 • Ukončenie stavebných úprav pre nákladný výťah – dverné otvory
 • Montáž skla na prestrešení nádvoria
 • Ukončenie prác na OK nahrávacie štúdio 5.NP
 • Obklady a dlažby sociálnych zariadení 3, 4 a 5.NP
 • Realizácia podkladových vrstiev podlahy pod parkety a dlažby na 5.NP a 6.NP
 • Realizácia podhľadov SDK na 3 a 4.NP – zakrytie VZT rozvodov
 • Realizácia požiarnych utesnení, požiarnych prestupov
 • Statická výmena – krov pre prívod a odvod vzduchu VZT
 • Tepelná izolácia stropu nádvoria
 • Definitívna izolácia proti vode strop nádvoria
 • Pokládka dlažby v technických miestnostiach 1.PP
 • Sadrové omietky stien a stropov

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011