Aktuality

Úvod

Koncesionárske poplatky budú zrušené k 1. januáru 2013

Národná rada SR dnes (21.10.2011) schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o Rozhlase a televízii Slovenska. Prijatím vládneho návrhu zákona, ktorý pripravilo Ministerstvo kultúry SR, sa od 1.1.2013 rušia úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania a príspevok zo štátneho, ktorý sa poskytuje na základe zmluvy so štátom.  Hlavným príjmom bude príspevok zo štátneho rozpočtu.


Návrh bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014, v ktorom sa vláda Slovenskej republiky zaviazala vytvoriť nový legislatívny rámec financovania, organizácie a fungovania verejnoprávnych médií s cieľom zvýšiť efektivitu ich činnosti a posilniť ich verejnoprávny charakter.

„Zrušenie koncesionárskych poplatkov je krok v prospech občanov a navyše je to spravodlivé riešenie, pretože v súčasnosti úhrady za služby priamo platia aj tí občania, ktorí nesledujú verejnoprávne médiá. Toto rozhodnutie každoročne pridá občanom do peňaženiek takmer 50 Eur. Urobili sme to, čo predchádzajúca vláda nedokázala, to znamená garantovať príjem pre verejnoprávne médiá, pretože je zohľadnením dlhodobo klesajúceho príjmu z koncesionárskych poplatkov. V konečnom  dôsledku je to riešenie v prospech zachovania verejnoprávnych médií“, konštatoval po schválení zákona minister kultúry SR Daniel Krajcer.

Hlavným príjmom Rozhlasu a televízie Slovenska podľa nového zákona je príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý sa bude poskytovať každoročne podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania. Výška príspevku sa bude odvíjať od hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky. V prípade, že táto suma bude nižšia než 90 000 000 eur, poskytne sa príspevok zo štátneho rozpočtu v sume 90 000 000 eur, čím zákon garantuje minimálnu sumu, ktorú je štát povinný Rozhlasu a televízii Slovenska poskytnúť, pričom táto suma je minimálna suma potrebná na realizáciu hlavnej činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.


21.10.2011


PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011