Aktuality

Úvod

Knižnice pre všetkých - Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov vyhlasujú pre rok 2012 už 13. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. marca - 1. apríla 2012. Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a  nedostatku finančných prostriedkov ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v budovách knižníc, ale čoraz viac v sieťovom priestore Internetu. Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet Internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova, i samotného čítania. Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb , prístupom k najrôznejších informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé demokratické spoločnosti veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im vážnosť, dôležitosť a nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2011, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Vrcholným podujatím Týždňa slovenských knižníc bude podujatie na podporu čítania detí NOC S ANDERSENOM dňa 30.3.2012, ktoré koordinuje Spolok slovenských knihovníkov.

Veľa úspechov a nekonvenčných nápadov (nielen) v Týždni slovenských knižníc 2012 knižniciam na Slovensku želajú   

PhDr. Daniela Džuganová                                    Ing. Silvia Stasselová
    predsedníčka SAK                                             predsedníčka SSK23. 3. 2012

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011