Aktuality

Úvod

Generálnym riaditeľom Divadla Nová scéna bude Juraj Ďurdiak

Výberová komisia  odporučila ministrovi kultúry D. Krajcerovi vymenovať za nového generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna Mgr. Juraja Ďurdiaka, v súčasnosti povereného  vedením Divadla Nová scéna, k 1. februáru 2012. 

Na výberovom konaní, ktoré sa uskutočnilo 17. januára 2012, sa celkom zúčastnili traja uchádzači. Výberové konanie sa uskutočnilo formou osobného pohovoru s členmi výberovej komisie. Každý z uchádzačov prezentoval svoju Koncepciu riadenia a rozvoja Divadla Nová scéna, následne členovia komisie položili jednotlivým kandidátom podľa svojho uváženia doplňujúce otázky na overenie schopností riadenia inštitúcie, či odborných znalostí.

Po ukončení vypočutia členovia výberovej komisie v tajnom hlasovaní formou hlasovacích lístkov označili uchádzača, ktorého navrhujú do funkcie generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna. Výsledné poradie uchádzačov je nasledovné: prvé poradie p. Juraj Ďurdiak (jednomyseľne – všetkých 9 hlasov). Ďalší kandidáti p. Marián Prevendarčík a   p. Milan Antol nezískali ani jeden hlas.

Členovia výberovej komisie:

  1. Milan Lasica - herec, textár
  2. Stanislav Moša, riaditeľ Mestského divadla z Brna – český režisér, textár, libretista (najskôr umelecký riaditeľ, neskôr riaditeľ brnianskeho divadla, ktoré je spevoherne orientované)
  3. Eva Pavlíková – herečka DAB Nitra (v DAB pôsobila aj ako umelecká riaditeľka)
  4. Ľudmila Várossová- kostýmová výtvarníčka SR
  5. Ján Strasser - textár, prozaik, dramaturg, prekladateľ
  6. Šárka Ondrišová– tanečná choreografka
  7. Marius Krištofovič, produkčný riaditeľ DNS
  8. Jana Motyčková, MK SR
  9. Denisa Hostačná, VSÚ MK SR


18. 1 . 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011